Ón-komplexálási stratégia az 1,9-diacil-dipirrometánok előállítására szolgáló acilezési eljárásokban

A tin-complexation strategy for use in acylation methods in the preparation of 1,9-diacyldipyrromethanes

Authors

  • BRÉM Balázs
  • GÁL Emese
  • LOVÁSZ Tamás
  • PORUMB Dan
  • GĂINĂ Luiza

Keywords:

dipyrromethane, complexation, tin(IV)-complex, selective purification, /, fenotiazinil-dipirrometán, komplexképzés, ón(IV)-komplexek, szelektív tisztítás

Abstract

Phenothiazinyl-dipyrromethane with Vilsmeier reagent, or with EtMgBr in toluene followed by reaction with an acid chloride typically affords a mixture of 1-acyldipyrromethane 1,8-diacyldipyrromethane and 1,9-diacyldipyrromethane, or in cause of the Vilsmeier reagent a mixture of formyl-dipyrromethanes. Acyl- and formyldipirromethanes typically afford amorphous powder upon attempted crystallization and streak expensively on column chromatography. To facilitate isolation of 1,9-diacyl respectively 1,9-diformyl species, the crude mixture is treated with dialkyl-tin(IV)-dichloride (R2SnCl2) and TEA in CH2Cl2 at room temperature. The tin-complexation process is selective for 1,9-diacyl(diformyl) species, yielding a hydrophobic 1,9-diacyldipyrromethane-dialkyltin(IV) complex, while the dipyrromethane, 1-acyldipyrromethane, and 1,8-diacyldipyrromethane do not form the corresponding tin complexes. The tin(IV) complexes were isolated by column chromatography, the first yellowish fraction were collected and concentrated to dryness.

ÖSSZEFOGLALÓ

Fenotiazinil-dipirrometán Vilsmeier-Haack-reagenssel dipirrometánok keverékét, vagy EtMgBr-vel toluolban savkloridokkal reagáltatva tipikusan 1-acil-dipirrometán, 1,8-diacil-dipirrometán és 1,9-diacil-dipirrometán keverékét eredményezi. Az acil- és formil-dipirrometánok jellemzően amorf szerkezetűek a kristályosítási kísérletek nem eredményeznek megfelelő elválasztást, az oszlopkromatográfiás eljárások drágák és nagy mennyiségű anyagveszteséggel járnak. Az 1,9-diacil-, illetve 1,9-diformil-származékok izolálásának megkönnyítésére a nyers keveréket dialkil-ón(IV)-dikloriddal (R2SnCl2) és TEA-val kezeljük CH2Cl2-ban szobahőmérsékleten. Az ón-komplexálási eljárás szelektív az 1,9-diacil(diformil)-származékokra, hidrofób 1,9-diacil-dipirrometán-dialkil-ón(IV)-komplexet eredményez, míg a dipirrometán, 1-acil-dipirrometán és 1,8-diacil-dipirrometán nem képeznek ón(IV)-komplexet. A komplexeket oszlopkromatográfiával izoláltuk, az első sárgás frakciót összegyűjtöttük és szárazra pároltuk.

Published

2023-10-23