Ag/SrTiO3 kompozitok előállítása és fotokatalitikus vizsgálata

Preparation and photocatalytic activity of Ag/SrTiO3 composites

Authors

  • SZALMA Lilla
  • KOVÁCS Zoltán
  • GYULAVÁRI Tamás
  • PAP Zsolt

Keywords:

strontium titanate, silver, photocatalysis, phenol, /, stroncium-titanát, ezüst, fotokatalízis, fenol

Abstract

In this study, Ag/SrTiO3 composites with photocatalytic properties were prepared. By depositing silver, the photocatalytic activity of SrTiO3 was enhanced. Our aim was to determine how the silver content affected the structural, morphological and photocatalytic properties of the base semiconductor. The structural characterization of the samples was performed by SEM, XRD, and DRS. Based on the XRD results, strontium titanate was successfully prepared and no traces of SrCO3 was observed. DRS was used to determine the band gap of the composites. The results (3.33 eV) showed that the composites can be activated in the UV. The photocatalytic activity of the prepared composites was verified by the photooxidation of phenol. The composites were efficient in the photocatalytic experiments. With the increase of the silver content the photocatalytic efficiency increased simultaneously.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ebben a tanulmányban fotokatalitikus tulajdonsággal bíró Ag/SrTiO3 kompozitokat állítottunk elő, valamint az ezüst leválasztásával a SrTiO3 fotokatalitikus aktivitását kívántuk finomhangolni. Célunk volt megállapítani, hogy az ezüsttartalom változtatása hogyan befolyásolta az anyagszerkezeti, morfológiai és fotokatalitikus tulajdonságait a félvezető nanorészecskéknek. A minták anyagszerkezeti, morfológiai és optikai jellemzését SEM, XRD, és DRS módszerekkel végeztük. A röntgendiffrakciós eredmények alapján sikeresen állítottunk elő stroncium-titanátot, nem tapasztaltunk SrCO3 jelenlétére utaló mérési eredményeket. DRS segítségével a kompozitok tiltottsáv-szélességét határoztuk meg (3,33 eV), mely alapján elmondható, hogy a kompozitok az UV-tartományban aktiválhatók. Az előállított kompozitok fotokatalitikus aktivitását a fenol fotooxidációjánának vizsgálatával ellenőriztük. A kompozitképzés előnyösnek mutatkozott a fotokatalitikus vizsgálatokban, az ezüsttartalom növekedésével nőtt a a kompozitok hatékonysága.

Published

2023-10-23