A karbamid alakirányító hatása bizmut-oxibromidok tulajdonságaira

Effect of urea as a shape-controlling agent on the properties of bismuth oxybromides

Authors

  • MÁRTA Viktória
  • PAP Zsolt
  • BÁRDOS Enikő
  • GYULAVÁRI Tamás
  • VERÉB Gábor
  • HERNÁDI Klára

Keywords:

bismuth oxybromide, photocatalysis, urea, ibuprofen, rhodamine B, /, bizmut-oxibromid, fotokatalízis, karbamid, rodamin B

Abstract

Bismuth oxybromides were prepared via a solvothermal method by applying urea during the synthesis. The effects of urea ratio were investigated on the morpho–structural properties and photocatalytic activity of the samples. X-ray diffraction, diffuse reflectance-/ infrared-/ Raman spectroscopy, scanning electron microscopy, and surface tension measurements were carried out to characterize the samples. Their photoactivity was evaluated by the photocatalytic degradation of rhodamine B and ibuprofen under UV and visible light irradiations. Urea ratio influenced morphology, particle size distribution, and photoactivity. Predominantly, samples prepared at low urea ratios proved to be the best for both rhodamine B and ibuprofen degradations under both irradiations.

Összefoglaló

A bizmut-oxobromidokat szolvotermális módszerrel állítottam elő különböző karbamid arányt alkalmazva. A karbamid arány hatását vizsgáltuk a minták morfológiai tulajdonságaira és fotokatalitikus aktivitására nézve. A minták jellemzésére röntgendiffrakciós, diffúz reflexiós-/ infravörös-/ Raman-spektroszkópiás, pásztázó elektronmikroszkópiás és felületi feszültség méréseket végeztünk el. Fotoaktivitásukat rodamin B és ibuprofén fotokatalitikus bontásával határoztuk meg UV és látható fény mellett. A karbamid aránya befolyásolta a morfológiát, a részecskeméret-eloszlást és a fotoaktivitást. Döntően az alacsony karbamid aránnyal előállított katalizátorok bizonyultak a legjobbnak mind rodamin B, mind ibuprofén lebontásához UV- és látható fénysugárzás mellett.

Published

2023-10-23