„Székelyföld ásványvizei és mofettái” című választható tárgy tantervének kivitelezése és hatékonyságának kiértékelése

„Mineral waters and mofettes of Szeklerland” - Implementing the curriculum of an optional subject and evaluating its effectiveness

Authors

  • SZATMÁRY Zsófia

Keywords:

környezettudatos magatartás, attitűdbeli változás, alternatív módszerek, ásványvíz, érzelmi elkötelezettség, /, environmentally conscious behavior, attitude change, alternative methods, water, emotional commitment

Abstract

Kutatásom során kíváncsi voltam, hogyan fejleszthető a csíkszeredai Kós Károly Szakközépiskola XI. osztályos környezetvédelmi technikusok magatartása a környezeti problémák iránt. Ismerik-e és fogyasztják-e a környezetünkben előforduló ásványvizeket. A diákok nagyon szeretik a tanórán kívüli foglalkozásokat, ha önkéntes alapon szerveződnek, és a tanulók érdeklődései szabják meg. Módszerek: spontán generált viták, laboratóriumi vizsgálatok, terepmunkák attitűdbeli változásokat eredményeznek, jelentős változást generálnak a diákok a környezeti problémákhoz való hozzáállásában, kötődését a környezetéhez és szülőföldjéhez. Következtetéseket: sikerült a tanulókból kiváltani az általam használt módszerek segítségével egy felelősségteljesebb magatartásformát. Az érzelmi elkötelezettség sokkal nagyobb, mint a tényleges, mert ezt nehezebb megvalósítani, és egy nagyon fegyelmezett, állandó magatartás kell hozzá. A változatos színtereken és alternatív módszerekre alapozott nevelési programokban résztvevő diákok nézete és hozzáállása pozitívabb. Fogyasztott ásványvizek vegyi és mikrobiológiai szempontból ihatóak, megfelelő mennyiségű mikro és makro elemet tartalmaznak

ABSTRACT

During my research I was curious about how the attitude of students from the 11th grade whose main profile is environmental protection in “Kós Károly Vocational High School” from could be developed towards environmental problems. Do they know and consume the mineral waters found in our environs? Students really like extracurricular activities if they are organized on a voluntary basis and are determined by their interests. Methods: spontaneously generated debates, laboratory tests, and fieldwork result in changes in attitude, generate a significant change in students’ attitude to environmental problems and their attachment to their environment and their homeland. Conclusions: with the help of the methods I used, I succeeded in eliciting a more responsible form of behavior from the students. Emotional commitment is much greater than the actual commitment because it is more difficult to achieve and requires a very disciplined, consistent attitude. The views and attitude of students participating in educational programs based on diverse fields and alternative methods are more positive. Consumed mineral waters are drinkable from a chemical and microbiological point of view, they contain an appropriate amount of micro- and macroelements.

Downloads

Published

2023-10-23

Issue

Section

III. Szekció-előadások: Oktatás–módszertan /III. Section Presentations: Education–Methodology