A kutatásalapú kémiaoktatás: diákközpontú tudományos felfedezés

Research-based chemistry education: student-centered scientific discovery

Authors

  • IRSAI Izabella

Keywords:

research-based chemistry education, student-centered scientific discovery, /, kutatásalapú kémiaoktatás, diákközpontú tudományos felfedezés

Abstract

This abstract explores the transformative paradigm shift in chemistry education, emphasizing research-based approaches that empower students to become active participants in the scientific discovery process. Research-based chemistry education cultivates a student-centered learning environment where students engage in authentic, inquiry-driven investigations. This article delves into the key principles and strategies underpinning research-based chemistry education, highlighting its impact on student motivation, critical thinking skills, and content retention. Moreover, this abstract underscore the importance of hands-on laboratory experiences, collaboration, and the integration of modern technology in fostering student-centered scientific discovery.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az összefoglaló az átalakító paradigmaváltást vizsgálja a kémiaoktatásban, hangsúlyozva a kutatáson alapuló megközelítéseket, amelyek lehetővé teszik a diákok számára, hogy aktív résztvevőkké váljanak a tudományos felfedezés folyamatában. A kutatáson alapuló kémiaoktatás diákcentrikustanulási környezetet fejleszt, ahol a diákok valódi, kérdésközpontú kutatásokban vesznek részt. Ez a cikk a kutatáson alapuló kémiaoktatást alátámasztó fő elvek és stratégiák mélyére megy, kiemelve annak hatását a diákok motivációjára, a kritikai gondolkodás készségeire valamint a tartalomközpontúságra. Továbbá, ez az összefoglaló hangsúlyozza a gyakorlati laboratóriumi tapasztalatok, a együttműködés és a modern technológia integrációjának fontosságát a diákközpontú tudományos felfedezés elősegítésében.

Downloads

Published

2023-10-23

Issue

Section

III. Szekció-előadások: Oktatás–módszertan /III. Section Presentations: Education–Methodology