Stroncium-titanát fotokatalitikus aktivitása talajkivonatok jelenlétében

The photocatalytic activity of strontium titanate in the presence of soil extracts

Authors

  • ARIYA Badam
  • CHAGU John
  • SOLYMOS Karolina
  • GYULAVÁRI Tamás
  • PAP Zsolt
  • BABCSÁNYI Izabella

Keywords:

strontium titanate, photocatalytic activity, soil extract, soil pH, /, stroncium-titanát, fotokatalitikus aktivitás, talajkivonat, talaj pH-ja

Abstract

Környezetföldrajzi Tanszék, Szeged, HU-6722
E-mail: *ariya.badam@chem.u-szeged.hu

ABSTRACT

In this study, the effects of neutral phaeozem, acidic regosol and alkaline soil solutions on commercial and synthesized SrTiO3 were studied. The aim was to investigate the changes in the photocatalytic activity (towards phenol degradation) of SrTiO3 photocatalysts following their interaction with these soil solutions. The SrTiO3 NPs were characterized by scanning electron microscopy, X-ray diffractometry, infrared spectroscopy, and diffuse reflectance spectroscopy. No significant changes were observed in the morphology and crystal structure after exposing the NPs to soil solutions. Infrared measurements revealed that the acidic soil extract enhanced the hydrophilicity of SrTiO3. Based on the diffuse reflectance results, all soil extracts enhanced the visible light absorption properties of the materials. No band gap change was observed for commercial SrTiO3, while the opposite was noticed for synthesized SrTiO3. The photocatalytic activity evaluation showed that the neutral and acidic soil extracts decreased, while the alkaline soil extract increased the photocatalytic activity of SrTiO3 for phenol degradation.

ÖSSZEFOGLALÓ

A jelen munka során semleges, savas és bázikus talajkivonatok hatását vizsgáltuk kereskedelmi és szintetizált SrTiO3-ra. A cél az volt, hogy felderítsük a SrTiO3 fotokatalitikus aktivitásának változását (fenol lebontása felé) az említett extraktumokkal való kölcsönhatásukat követően. A SrTiO3 nanorészecskéket pásztázó elektronmikroszkópiával, röntgendiffraktometriával, infravörös spektroszkópiával és diffúz reflexiós spektroszkópiával jellemeztük. A nanorészecskék talajkivonattal való érintkezése után nem tapasztaltunk jelentős változásokat a morfológiában és a kristályszerkezetben. Az infravörös mérések azt mutatták, hogy a savas talajkivonat fokozta a SrTiO3 hidrofilicitását. A diffúz reflexiós eredmények alapján minden talajkivonat javította az anyagok látható fényelnyelési tulajdonságait. A kereskedelmi SrTiO3 esetében nem figyeltünk meg tiltottsáv-szélesség változást, míg a szintetizált SrTiO3 esetében ennek ellenkezőjét tapasztaltuk. A fotokatalitikus aktivitás vizsgálata során kiderült, hogy a semleges és savas talajkivonatok csökkentették, míg a lúgos talajkivonat növelte a SrTiO3 fotokatalitikus aktivitását fenolra nézve.

Downloads

Published

2023-10-23

Issue

Section

Doktorandusz plénum / Ph.D. Students Plenary Presentations