Nagy áteresztőképességű szintézistámogató eljárások fejlesztése

Development of high-throughput synthesis-supporting methods

Authors

  • GOLCS Ádám
  • ÁDÁM Bálint Árpád
  • JÁVOR Bálint
  • VEZSE Panna
  • TÓTH Tünde
  • HUSZTHY Péter

Keywords:

crown ether, enantiomers, membrane, microtiter plate, separation, /, koronaéter, enantiomerek, membrán, mikrotálca, elválasztás

Abstract

Nowadays reaching high throughput is also an increasing demand in synthetic chemistry. Although there are numerous innovations regarding synthetic methods and automation, the development of the supporting separation methods still focuses only on the improvement of commonly applied instrumental analytical techniques, which are not easy to optimize for high throughput. Since the desired micro- and nanomolar-scale automated chemical processes are usually based on microtiter plate systems integrated with robotic liquid handling equipment, replacing these synthesis-supporting separation techniques with microtiter-plate-based devices is obvious. My presentation aims to introduce some novel approaches to separate structurally analogous compounds – i.e., enantiomers, amines of different degrees of substitution, products from scaffold syntheses, etc. – on membrane-integrated or chemically surface-modified high-throughput microtiter plate-based systems by exploiting supramolecular interactions.

ÖSSZEFOGLALÓ

A nagy áteresztőképesség igénye a szintetikus kémia területén is egyre jelentősebb teret hódít napjainkban. A kémiai eljárások és az automatizáció oldaláról számtalan innováció lát napvilágot, azonban a szintézistámogató elválasztástechnikai eljárások fejlődése továbbra is a hagyományos műszeres analitikai technikák nagy áteresztőképességre nehezen optimalizálható átalakításához kötött. Mivel a célzott mikro- és nanomólos léptékű automatizált kémiai eljárások általában robotizált folyadékkezelő berendezésekkel integrált mikrotálca-rendszereken alapulnak, kézenfekvő ezen szintézistámogató elválasztástechnikai eljárásokat is mikrotálca alapú eszközökkel kiváltani. Előadásomban egy sztereoszelektív folyadékfázis-megoszlás, egy sztereoszelektíven gátolt membránszűrés, illetve egy reverzibilis szilárd fázisú felületi adszorpció példáján keresztül mutatok be néhány új lehetőséget, hogy milyen módon lehet szerkezetileg rokon vegyületek – úgy, mint enantiomerek, rendűségükben eltérő aminok, párhuzamos scaffold szintézisek termék-analogonjai, stb. – membránnal integrált vagy kémiailag felületmódosított mikrotálca-rendszereken alapuló, nagy áteresztőképességű elválasztását megoldani szupramolekuláris kölcsönhatások kiaknázásán keresztül.

Downloads

Published

2023-10-23

Issue

Section

I. Szekció-előadások: Analitikai kémia / Biokémia / Élelmiszer kémia / Gyógyszerkémia / Környezeti kémia / Műanyag és gumiipari kémia / Szerves kémia / Szervetlen kémia / I. Section Presentations: Analitycal Chemistry / Biochemistry / Food Chemistry / Pharmaceutical Chemistry / Environmental Chemistry / Plastic and Rubber Chemistry / Organic Chemistry / Inorganic Chemistry