Felületmódosítás hatása a CdxZn1–xS fotokatalizátorok hidrogénfejlesztő hatékonyságára

Effect of surface modification on the hydrogen generation efficiency of CdxZn1-xS photocatalysts

Authors

  • PÁLL Bence
  • FODOR Lajos

Keywords:

CdS, ZnS, heterogeneous photocatalysis, hydrogen evolution, /, heterogén fotokatalízis, hidrogén fejlesztés

Abstract

In the 21st century, the pace of research on heterogeneous photocatalytic processes involving the evolution of elementary hydrogen has accelerated significantly. Most of these are also concerned with sulphide-type semiconductors, using H2S or Na2S as the sacrificial material. From results reported, it can be seen that the conditions for the preparation of composites and the published quantum yields show considerable variations and the reasons for the effects are not fully understood. In my work, I have prepared photocatalysts with different compositions of CdxZn1-xS. I measured the hydrogen evolution efficiency of the prepared photocatalysts in a system containing Na2S and Na2SO3 sacrificial reagents. The variation of the H2 evolution rate over time and, in some cases, the variation of the catalyst efficiency over successive applications were investigated. The band gap energies of the semiconductor composites was determined from diffuse reflectance spectra by Tauc method and their structure was studied by SEM, EDS images. Among the composites tested, Cd0.5Zn0.5S was found to be the most efficient, with a quantum efficiency of more than 10.5%.

Kivonat

A XXI. században jelentősen felgyorsult a heterogén fotokatalitikus folyamatokkal foglalkozó kutatások üteme, amelyek során elemi hidrogén fejlődik. Ezek közül is legtöbben a szulfid típusú félvezetőkkel foglalkoznak, lebontandó anyagként pedig H2S-t, vagy annak lúgos oldásakor keletkező Na2S-ot alkalmaznak. A közölt eredményekből az látható, hogy a kompozitok előállításainak körülményei és a kvantumhatásfokok is jelentős eltéréseket mutatnak, sőt, a hatások okai sem teljesen tisztázottak. Munkám során különböző összetételű CdxZn1–xS fotokatalizátorokat állítottam elő. Mértem az előállított fotokatalizátorok hidrogénfejlesztő hatékonyságát Na2S és Na2SO3 áldozati reagenseket tartalmazó rendszerben, vizsgáltam a H2-fejlődés sebességének időbeli változását, és néhány esetben a katalizátor hatékonyságának változását az egymást követő felhasználások esetén. A félvezető kompozitok tiltottsáv-szélességét diffúz reflexiós színképekből Tauc módszerrel határoztam meg, a szerkezetüket pedig SEM, EDS felvételek segítségével tanulmányoztam. A vizsgált kompozitok közül a Cd0,5Zn0,5S mutatkozott a leghatékonyabbnak, amelynél kvantumhatásfok meghaladta a 10,5%-ot.

Published

2022-10-25