Kerámiapapíron rögzített titán-dioxid és cink-oxid üreges gömbök előállítása és alkalmazhatóságuk vizsgálata a fotokatalitikus vízkezelésben

Immobilization of highly active titanium dioxide and zinc oxide hollow spheres on ceramic paper and their applicability for photocatalytic water treatment

Authors

  • MÁRTA Viktória
  • GYULAVÁRI Tamás
  • KOVÁCS Zoltán
  • MAGYARI Klára
  • KÁSA Zsolt
  • VERÉB Gábor
  • PAP Zsolt
  • HERNÁDI Klára

Keywords:

titanium dioxide, zinc oxide, hollow sphere, immobilization, photocatalysis, /, titán-dioxid, cink-oxid, üreges gömb, rögzítés, fotokatalízis

Abstract

In this study, titanium dioxide and zinc oxide hollow spheres were synthesized. The catalysts were immobilized on ceramic paper. The immobilization process was successful, reinforced by X-ray diffraction, scanning electron microscopy and infrared spectroscopy measurements. The photocatalytic activity of the samples was evaluated by the oxidation of phenol. To investigate reusability and stability, the photocatalytic experiments and structural analysis of materials were repeated. After immobilization, the activity order of the catalysts was reversed, most likely due to their different suspensibility. The immobilized catalysts were demonstrated to be highly reusable as they largely retained their photocatalytic activity.

Kivonat

Ebben a tanulmányban titán-dioxid és cink-oxid üreges gömböket állítottam elő. A katalizátorokat kerámiapapíron rögzítettem. A rögzítés sikerességét röntgendiffraktometriás, pásztázó elektronmikroszkópiás és infravörös spektroszkópiai mérésekkel igazoltam. A fotokatalitikus aktivitást fenol oxidációjával határoztam meg. Az újrahasználhatóság és a stabilitás vizsgálatához az aktivitási és az anyagszerkezeti vizsgálatokat megismételtem. Rögzítés után a katalizátorok aktivitási sorrendje megfordult, amiért feltehetőleg azok eltérő szuszpendálhatósága volt felelős. Az immobilizált katalizátorok újrahasználhatónak bizonyultak, mivel nagymértékben megőrizték az aktivitásukat.

Published

2022-10-25