2-Jód 1-C-szubsztituált glikálok előállítása és karbonilatív Suzuki-Miyaura kapcsolási reakcióinak vizsgálata

Synthesis of 2-iodo 1-C-substituted glycals and examination of their carbonylative Suzuki-Miyaura coupling reactions

Authors

  • PETRÓCZI Ferenc Dániel
  • JUHÁSZ-TÓTH Éva
  • JUHÁSZ László
  • TÓTH Marietta

Keywords:

1-C-substituted glycal, carbonylative Suzuki-Miyaura coupling, Pd catalysis, C-C bond formation, 2-C-branched carbohydrate derivatives, /, 1-C szubsztituált glikál, karbonilatív Suzuki-Miyaura kapcsolás, Pd katalízis, C-C kötés kialakítás, C-2-elágazó szénhidrátok

Abstract

Glycals are sugar enol ethers in which there is a double bond between the C-1 and C-2 carbon atoms of the ring. These compounds are key precursors for the synthesis of biologically valuable molecules, as they can be easily and in good yield converted to intermediates suitable for the preparation of complex target compounds. 2-Haloglycals are important starting materials for the synthesis of 2-C-branched carbohydrate derivatives which are potential mimics of 2-N-acetylsugars. Functionalization of the C-2 carbon atom of glycals can be accomplished by metal-catalyzed cross-coupling reactions of 2-haloglycals, such as Heck, Suzuki, Sonogashira, and carbonylative cross-coupling reactions. There are only few articles in the literature on the chemistry of glycals containing an electron withdrawing group on the C-1 carbon (CN, CONH2, COOMe), therefore our research team has developed an efficient, multi-step synthetic route for the preparation of these derivatives. We have synthetized 2-iodo 1-C-substituted glycals and then investigated the carbonylative Suzuki-Miyaura coupling reaction of the 1- COOMe-substituted galactal derivative using various Pd sources, phosphine ligands, temperature, and solvents.

Kivonat

A glikálok olyan telítetlen cukor enol-éter származékok, melyekben kettőskötés található a C-1 és C-2 szénatomok között. Ezeket a vegyületeket széleskörben alkalmazzák számos biológiailag értékes vegyület előállítására, mivel könnyen, jó hozammal alakíthatók át megfelelő köztitermékekké, prekurzorokká. A C-2 helyzetben elágazást tartalmazó szénhidrátok, melyek a 2-N-acetilcukrok glikomimetikumai lehetnek, előállítása megvalósítható 2-haloglikálokból kiindulva olyan fémkatalizált keresztkapcsolási reakciók segítségével, mint a Heck, a Suzuki-Miyaura, a Sonogashira, és a karbonilatív kapcsolási reakciók. Kutatócsoportunkban egy többlépéses szintézist dolgoztak ki az irodalomban kevéssé ismert C-1 szénatomon elektronszívó csoportot (CN, CONH2, COOMe) tartalmazó glikálok előállítására, mely lehetővé tette ezen vegyületek reaktivitásának széleskörű vizsgálatát. Munkánk során 1-C-szubsztituált 2-jódglikálokat állítottunk elő, majd tanulmányoztuk az 1-COOMe-szubsztituált galaktál származék karbonilatív Suzuki-Miyaura reakcióját különböző Pd-forrás, foszfin ligandum, hőmérséklet és oldószer alkalmazása mellett.

Published

2022-10-25