Az UV–látható megvilágítás hullámhosszának hatása nemesfémekkel dópolt TiO2-ok fotokatalitikus CO2 hidrogénezésének aktivitására

Effect of UV–visible light excitation wavelength on the photocatalytic activity of TiO2 doped with noble metals towards CO2 hydrogenation

Authors

  • YADAV Mohit
  • ÁGFALVI Ádám
  • SÁPI András
  • PAP Zsolt
  • KUKOVECZ Ákos
  • KÓNYA Zoltán

Keywords:

photocatalysis, CO2 reduction, RWGS, UV–visible light irradiation, /, fotokatalízis, CO2 redukció, UV–látható megvilágítás

Abstract

Noble-metal-deposited TiO2 photocatalysts were developed for CO2 photoreduction towards reverse water gas shift reaction (RWGS) under both UV and visible light irradiations. The deposition of noble metals (i.e., Pt, Ru, and Rh) significantly improved the photocatalytic activity, and the efficiency decreased in the following order: Rh > Ru > Pt. The enhanced activity was attributed to the unique light absorption and electron transfer properties. DRIFTS studies showed that formate species were the main intermediates during the reaction.

Kivonat

Leválasztott nemesfémeket tartalmazó TiO2 fotokatalizátorokat állítottunk elő, melyeket CO2 fotoredukciójára használtunk fel fordított víz-gáz reakció (RWGS) során UV és látható fénnyel történő megvilágítás mellett. A nemesfémek (Pt, Ru, és Rh) leválasztása jelentősen megnövelte a fotokatalitikus aktivitást, melynek a mértéke a következő sorrendet követte: Rh > Ru > Pt. A megnövekedett aktivitást a hatékonyabb fényabszorpciós és elektronátviteli képességnek tulajdonítottuk. DRIFTS vizsgálatok alapján formiátok voltak a reakció fő köztitermékei.

Published

2022-10-25