Különböző szintézismódszerekkel előállított stroncium-titanátok jellemzése és fotokatalitikus aktivitásuk vizsgálata

Characterization and evaluation of the photocatalytic activity of strontium titanate photocatalyst prepared by different synthesis methods

Authors

  • ABEDI Mahsa
  • GYULAVÁRI Tamás
  • PAP Zsolt

Keywords:

strontium titanate, oxalic acid, phenol, citric acid, photocatalysis, /, stroncium-titanát, oxálsav, fenol, citromsav, fotokatalízis

Abstract

Strontium titanate (SrTiO3) photocatalysts were prepared using hydrothermal, sol–gel, and co-precipitation methods. The samples were characterized by XRD, SEM, IR, DRS, and nitrogen adsorption–desorption measurements. The photocatalytic activity of the samples was evaluated by the photocatalytic oxidation of phenol and oxalic acid under UV light irradiation. Based on the XRD results, sol–gel and hydrothermal methods resulted in pure SrTiO3; however, the sample obtained by the co-precipitation method contained impurities. Our homemade SrTiO3 photocatalysts had higher photocatalytic activity than that of a commercial SrTiO3 reference in most cases. Homemade SrTiO3 prepared at the lowest citric acid concentration led to the best photocatalytic degradation results. This result is in good agreement with the DRS measurements.

Kivonat

Stroncium-titanát (SrTiO3) fotokatalizátorokat állítottunk elő hidrotermális, szol–gél, és csapadékképzéses módszerekkel. A mintákat XRD, SEM, IR, DRS, és nitrogén adszorpciós–deszorpciós módszerekkel jellemeztük. A fotokatalitikus aktivitást fenol és oxálsav bontásával vizsgáltuk UV megvilágítás mellett. Az XRD eredmények alapján szol–gél és hidrotermális módszerekkel sikeresen állítottunk elő tiszta SrTiO3-ot, azonban a csapadékképzéses módszerrel előállított minta szennyeződéseket tartalmazott. Az általunk készített SrTiO3-ok az esetek túlnyomó részében hatékonyabbak voltak a referenciaként használt kereskedelmi SrTiO3-hoz képest. A legalacsonyabb citomsav-koncentráció mellett készített SrTiO3 rendelkezett a legjobb fotokatalitikus aktivitással, mely jó összhangban volt a DRS eredményekkel.

Published

2022-10-25