Ag és Cu adalékolt TiO2 bevonatú membránok szűrési és fotokatalitikus tulajdonságai olajtartalmú szennyvizek tisztítása során

Filtration and photocatalytic properties of Ag and Cu doped TiO2 coated membranes for oil contaminated wastewater purification

Authors

  • FAZEKAS Ákos Ferenc
  • ÁGOSTON Áron
  • JANOVÁK László
  • KERTÉSZ Szabolcs
  • BESZÉDES Sándor
  • HODÚR Cecília
  • LÁSZLÓ Zsuzsanna
  • PAP Zsolt
  • VERÉB Gábor

Keywords:

PVDF, membrane separation, TiO2, Cu-TiO2, Ag-TiO2, photodegradation, oil, /, membránszeparáció, fotodegradáció, olaj

Abstract

In this research the purification of model oil contaminated wastewaters was investigated with neat (commercial) and photocatalyst-modified PDVF membranes. It was observed, that the flux, the filtration resistance values, and the purification efficiency were also more beneficial in the case of the covered membranes. Furthermore, in the case of the Cu and Ag doped TiO2-covered membranes, higher photocatalytic degradation degrees were obtained for both methyl orange and oil contaminated model wastewaters compared to the TiO2 modified membranes.

Kivonat

Kutatási munkánkban olajtartalmú szennyvizek tisztíthatóságát vizsgáltuk kezeletlen (kereskedelmi) és fotokatalizátorral módosított PVDF membránokkal. Megállapításra került, hogy a katalizátorral bevont membránok előnyösebbek voltak a fluxus, a szűrési ellenállás és tisztítási hatékonyság vonatkozásában egyaránt. Továbbá a rézzel és ezüsttel adalékolt TiO2-dal módosított membránokkal a metil narancsot és az olajat tartalmazó modell szennyvizek esetében is nagyobb fotokatalitikus degradációt mértünk, mint a TiO2-al módosított membránnal.

Published

2022-10-25