Rézzel módosított stroncium-titanát (Cu-SrTiO3) réztartalmának optimalizálása

Optimization of the copper content of copper-modified strontium titanate (Cu-SrTiO3)

Authors

  • ÁGOSTON Áron
  • PAP Zsolt
  • GYULAVÁRI Tamás
  • JANOVÁK László

Keywords:

strontium titanate, copper surface deposition, plasmonic effect, copper content optimization, hydroxyl radical, recombination time, /, stroncium-titanát, felületi rézleválasztás, plazmonikus hatás, réztartalom optimalizálás, hidroxil gyök, rekombinációs idő

Abstract

Catalyst development is still a useful area of science today, mainly because of its wide applicability. Related to this topic, we report a facile method for preparing surface-modified SrTiO3 photocatalysts performed by copper deposition from an ionic copper solution. The copper-modified samples (0.25–3 wt% Cu content) photooxidized the model pollutant (phenol) 4–5 times faster than the unmodified SrTiO3. The photocatalytic efficiency is not linearly related to the copper content, therefore, the aim of this work is to optimize the copper content. The highest photoactivity was achieved at 1 wt% copper content. Copper and copper oxide have a plasmonic effect, which increases the recombination time after charge separation. Therefore, more water molecules can be oxidized on the surface, which is the reason for the increased activity.

Kivonat

A katalizátorfejlesztés ma is hasznos területe a tudománynak, főleg a széleskörű alkalmazhatóságuknak köszönhetően. A témához kapcsolódva bemutatunk egy egyszerű szintézist réz-módosított stroncium-titanát előállítására, melynek során réz-oxidot választottunk le réz ionokat tartalmazó oldatból. A rézzel módosított minták (0,25–3 m/m% Cu-tartalom) 4–5-ször gyorsabban fotooxidálták az általunk használt modellszennyezőt (fenol), mint a módosítatlan SrTiO3. A fotokatalitikus hatásfok nincs lineáris összefüggésben a réztartalommal, ezért a munka célja a réztartalom optimalizálása. A legnagyobb fotoaktivitást az 1 m/m% réztartalommal rendelkező minta érte el. A réz és a réz-oxid plazmonikus hatással rendelkezik, ami megnöveli a töltésszétválasztás utáni rekombinációs időt, így több vízmolekula oxidálódik a felületen, ez az oka a fokozott aktivitásnak.

Published

2022-10-25