Savas és semleges talajextraktumok hatásának vizsgálata SrTiO3 nanostruktúrák szerkezetére és fotoaktivitására

Investigation of the behaviour and photoactivity of SrTiO3 nanomaterials in acidic and neutral soil extracts

Authors

  • ARIYA Badam
  • SOLYMOS Karolina
  • GYULAVÁRI Tamás
  • PAP Zsolt
  • BABCSÁNYI Izabella
  • FARSANG Andrea

Keywords:

strontium titanate, soil extract, acidic and neutral soil, photocatalytic activity, /, stroncium-titanát, talajkivonat, savas és semleges talaj, fotokatalitikus aktivitás

Abstract

In this study, the effect of SrTiO3 photocatalysts on neutral phaeozem and acidic regosol soil solutions was investigated. We aimed to assess the changes in the photocatalytic activity of SrTiO3 photocatalysts following their interactions with different soil solutions. The degradation of dissolved natural organic materials was also examined. After the experiments, the SrTiO3 samples were characterized by SEM, XRD, IR, and DRS measurements.  The results showed that no significant changes were observed in the morphology and crystal structure. IR measurement showed that the acidic soil extract enhanced the hydrophilicity of SrTiO3. Based on the DRS results, both the neutral and acidic soil extracts enhanced the absorption of visible light. Photocatalytic activity evaluation showed that the soil extracts decreased the photocatalytic activity of SrTiO3 for phenol degradation.

Kivonat

Ebben a tanulmányban SrTiO3 fotokatalizátorok hatását vizsgáltuk semleges csernozjom és savanyú erdőtalaj kivonatokra. Célul tűztük ki a SrTiO3 fotokatalizátorok fotokatalitikus aktivitásának változásának vizsgálatát a különböző talajkivonatokkal való kölcsönhatásukat követően. A természetes oldott szerves anyagok lebomlását is követtük. A kísérleteket követően a SrTiO3 minták anyagszerkezeti jellemzését SEM, XRD, IR, és DRS módszerekkel végeztük. Jelentős változás a morfológiában és a kristályos összetételben nem volt megfigyelhető. IR mérések alapján a savanyú talajkivonat növelte a SrTiO3-ok hidrofilitását. A DRS eredmények azt mutatták, hogy a semleges és savanyú talajkivonatok is növelték a látható fény abszorpcióját. A fotokatalitikus aktivitási mérések eredményeképp megállapítottuk, hogy a talajkivonatok csökkentették a SrTiO3-ok fotokatalitikus aktivitását fenol bontása esetén.

Published

2022-10-25