Az Albești nummulites-es mészkő mikrofácies elemzése és biosztratigráfiai vizsgálata

Microfacies and biostratigraphic analysis of the Albești nummulitic limestones

Authors

  • KÖVECSI Szabolcs Attila
  • LESS György
  • PLEȘ George
  • BINDIU-HAITONIC Raluca
  • SILYE Lóránd

Keywords:

Nummulites, orthophragmina, eocén, ypresi, Románia

Abstract

The Albești nummulitic limestone is abundant in larger benthic foraminifera (LBF) assemblages composed mainly by nummulitids and orthophragmines. The identified LBF species are characteristic for the SBZ 10/11 and O 6/7 biozones and confer a late Ypresian age to the studied sedimentary record. The detailed microfacies analysis suggests that the limestone preserves 4 main microfacies types: MFT1  ̶  Coarse bio-extraclastic packstone-grainstone with LBF and quartz grains; MFT2  ̶  Coarse bioclastic grainstone-rudstone with LBF and red algae; MFT3  ̶  Bioclastic rudstone-floatstone with large LBF, echinoid fragments and red algae; and MFT4  ̶  Densely packed bioclastic grainstone with LBF and red algae fragments. The abundance of the LBF together with the main microfacies indicates a relatively high energy depositional environment located in the inner-central part of a carbonate ramp.

Kivonat

Az Erdélyi-medence nagyforaminiferás lelőhelyein kívül Románia más geológiai egységeiben is találkozhatunk olyan eocén képződményekkel, amelyek gazdagok nagyforaminifera-együttesek maradványaiban. Kiváló példa erre a Déli-Kárpátok déli előterében fekvő Câmpulung városától észak-nyugatra található Albești településen feltáruló eocén képződmények. E karbonátos összlet (Albești Mészkő) által megőrzött nagyforaminiferák tanulmányozása már az 1960-as években elkezdődött [3, 4], de ennek ellenére a képződmény kora és üledékesedési környezete a mai napig nem tisztázott, és pontosításra szorul. Emellett az Albești nummulites-es mészkővek mikrofácies és szedimentológiai jellemzőiről is keveset tudunk [1].

Jelen kutatás fő célja, hogy a tanulmányozott nagyforaminifera-együttesek segítségével pontosítsuk az Albești nummulites-es mészkő korát, továbbá részletes mikrofácies vizsgálatokkal tisztázzuk ezek üledékesedési környezetét.

References

ANDRONACHE, A., PLEȘ, G., KÖVECSI S-A., BINDIU-HAITONIC, R., SILYE, L. 2019: Paleoenvironmental features of the Albești Limestone (Eocene) based on micropaleontological assamblages and microfacies analysis, Sesiunea Științifică Anuală, Ion Popescu Voitești”, Departamentul de Geologie al Universității Babeș-Bolyai, Abstract book, p. 19, Cluj-Napoca.

BARKHATOVA, N.N., NEMKOV, G.I. 1965: Krupnye foraminifery Mangyshlak i Severnogo Priaral’ya i ikh stratigraficheskoe znachenie. 132 p., Nauka, Moskva.

BOMBIȚĂ, G. 1963: Contributii la corelarea Eocenului epicontinental din R.P.Romana. Edit. Acad. R.P. Romania. pp. 113, București

BOMBIȚĂ, G., BRATU, E., GHEȚA, N., ION J. 1980: Foraminifere mari din Depresiunea Getică și limitele studiului lor. Anuarul Institutului de Geologie și Geofizică, 55, 45 – 91, București

LESS, G. 1998: The zonation of the Mediterranean Upper Paleocene and Eocene by Orthophragminae. Opera Dela Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti, 34, 21 – 43, Ljubljana.

NEMKOV, G.I., BARKHATOVA, N.-N. 1961: Nummulity, assiliny i operculiny Kryma. Trudy Geologicheskogo Muzeya Imeny A.P. Karpinskogo, 5, 150 p., Moskva

SERRA-KIEL J., HOTTINGER, L., CAUS, E., DROBNE, K., FERRÀNDEZ, C., JAUHRI, A-K., LESS, G., PAVLOVEC, R., PIGNATTI, J., SAMSÓ, J-M., SCHAUB, H., SIREL, E., STROUGO, A., TAMBAREAU Y., TOSQUELLA, J., ZAKREVSKAYA, E. 1998: Larger foraminiferal biostratigraphy of the Tethyan Paleocene and Eocene. Bulletin de la Societé Geologique de France, 169(2): 281 – 299.

Downloads

Published

2022-05-10