Néhány észrevétel a közelmúlt és napjaink magyar táj- és helynév használatáról, különös tekintettel Kárpátaljára és az Északnyugati-Kárpátok tájtagolására

Some comments on the use of Hungarian geographical names and toponyms in the recent past and today, with special regard to "Kárpátalja" and the regional subdivion of the Northwestern Carpathians

Authors

  • HEVESI Attila

Keywords:

geographic regions, delineation of geographic regions, toponyms, Carpathians-basin, /, tájnévadás, tájtagolás, Kárpátalja, Északnyugati-Kárpátok, Északi(?)-középhegység

Abstract

The inaccurate use of geographical names is becoming more and more common, not only in the mass media, but also within the earth sciences. I will describe this phenomenon using 3 geographical toponyms – Kárpátalja, Northwestern-Kárpátok and Norther-Mittel mounts - as examples of the inaccurate use.

References

CSÁNKY, D., 1913: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában, I-V. köt.

GYŐRFFY, GY., 1987: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. Akadémiai Kiadó. Bp.

GYŐRFFY, GY., 1998: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I-IV. kötet. Akadémiai Kiadó. Bp.

HAJDU-MOHAROS, J., 2000: Magyar Településtár. Kárpát-Pannon Kiadó, 788 pp., Bp.

KISS, L., 1978: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Akadémiai Kiadó. Bp.

HUNFALVY, J., 1863: A Magyar Birodalom természeti viszonyainak leírása. I. köt., 539 pp., Pest.

HUNFALVY, J., 1865: A magyar birodalom természeti viszonyainak leírása. I-II., 1863, ill. 1865, Pest.

SZABÓ, J., 1980: Hunfalvy János, Akadémiai Kiadó, 196 pp., Bp.

HEVESI, A., 2001: A Kárpát-medence és a Kárpátok természetföldrajzi tájtagolásáról. Földrajzi Értesítő, LII/3-4, 253–267, Bp.

ID. LÓCZY, L., 1918: Magyarország földtani szerkezete. In: A Magyar Szent Korona országainak földrajzi, társadalomtudományi-közművelődési és közigazgatási leírása, 5–43, (1 térképvázlat), A Magyar Földrajzi Társaság kiadása, Bp.

PRINCZ, GY., 1937: Magyarország tájrajza. In: Magyar földrajz, Magyar föld, magyar faj I. köt., Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1–341, Bp.

KÁDÁR, L., 1941: A magyar nép tájszemlélete és Magyarország tájnevei. Országos Táj- és Népkutató Intézet, 24 pp., Bp.

BULLA, B., MENDÖL, T., 1947: A Kárpát-medence földrajza. Egyetemi Nyomda, 611 pp. Bp., újra kiadva 1999, Lucidus Kiadó, 420 pp., Bp.

RADÓ, S. (főszerk.), 1967: Magyarország nemzeti atlasza. Kartográfiai Vállalat, 100 pp., Bp.

PÉCSI, M. (elnökszerk.), 1989: Magyarország Nemzeti Atlasza, MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, 86–87, Bp.

FEDINEC, CS., 2015: A magyarszent koronához visszatért Kárpátalja. Jaffa Kiadó, 240 pp., Budapest.

MÉSZÁROSNÉ, B.Á., 2020: Földrajzi Atlasz középiskolásoknak. Mozaik Kiadó.

Magyarország Nemzeti Atlasza – Természeti környezet, 2018 [főszerk.: KOCSIS K., a „X. Tájak” fejezeté (112–129 p.), CSORBA P., MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet, Bp. 187 o.

PAPP-VÁRY, Á. (elnök szerk.), 2015: Középiskolai földrajzi atlasz. Cartographia Tankönyvkiadó Kft., 144 pp., Bp.

SZÉKELY, A., 1968, 1975: Európa koszorúja: a Kárpátok; Európa központi katlanja: a Kárpát-medencevidék. In: Európa I. köt. (szerk.: MAROSI, S., SÁRFALVI, B.), Gondolat kiadó, 260–291, Bp.

SZÉKELY, A., 1987: Vulkáni hegységeink a legújabb kutatások tükrében. Földrajzi Közlemények, 35(CXI)/3-4, 134–142.

MAROSI, S., SOMOGYI, S., 1990: Magyarország kistájainak katasztere, I-II. köt., 1. kiadás, Bp.

DÖVÉNYI, Z. (szerk.) 2010: Magyarország kistájainak katasztere. II. átdolgozott és bővített kiadás, 6. észak-magyarországi-középhegység, 655–856.

F. KUSZTOR, A., POKK, P., SZÖLLŐSY, L. MAKÁDI, M., 2018: Földrajz tankönyv 8. - Újgenerációs tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI).

Downloads

Published

2024-04-03