Teleki Domokos és a jénai Természetvizsgáló Társaság

Domokos Teleki and the Natural History Society in Jena

Authors

  • István VICZIÁN

Keywords:

TELEKI Domokos, August BATSCH, Jena, Naturforschende Gesellschaft, ásványgyűjtés

Abstract

The young Hungarian count Domokos Teleki visited Jena University in 1795, during his journey in Saxony. He met Professor Batsch, founder and president of the Natural History Society. Immediately after his visit, Teleki was elected as an honorary member of the society. In response, he donated minerals to the society. The samples arrived at Jena after some troubles, being first delivered to the court of the Duke of Coburg. The letters of Professor Batsch to Domokos Teleki were preserved in the Teleki Library, Marosvásárhely (Târgu Mureş).

 Kivonat

A fiatal gróf Teleki Domokos szászországi útja során 1795-ben meglátogatta a jénai egyetemet. Itt találkozott Batsch professzorral, a Természetvizsgáló Társaság megalapítójával és elnökével. Közvetlenül a látogatása után a társaság tiszteleti taggá választotta Telekit. Ő válaszul ásványokat adományozott a társaságnak. A példányok először a coburgi hercegi udvarhoz kerültek, de kisebb bonyodalmak után kiadták őket a társaságnak. Batsch professzor Teleki Domokoshoz írott leveleit a marosvásárhelyi Teleki Téka őrzi.

References

BATSCH, A. J. G. C. 1789: Versuch einer Anleitung, zur Kenntniß und Geschichte der Thiere und Mineralien. 2, Besondre Geschichte der Insekten, Gewürme und Mineralien. – Akademische Buchhandlung, Jena. 690 p.

BATSCH, A. J. G. C. 1802: Tabula affinitatum regni vegetabilis. – In bibliopolio, vulgo Landes-industrie-comptoir, Vinaria. 286 p. doi:10.5962/bhl.title.7569

DEÉ NAGY A. 2007: Ásványok a könyvek között. Teleki Domokos és Teleki Sámuel ásványgyűjteménye a Marosvásárhelyi Teleki Tékában. – In DEÉ NAGY A.: Gondolatok a marosvásárhelyi Teleki Tékából. Tanulmányok, előadások, cikkek. 34-53. Pallas-Akadémia, Csíkszereda.

GENSSLER, W. A. F. 1838: Die herzogliche Hofkirche zu Ehrenburg in Coburg. – J. D. Meusel und Sohn, Coburg. 200 p.

GURKA D. 2009: Az ásványtani tájékozódás szerepe a jénai konstellációban. – In GURKA D. (szerk.): A romantika terei. Az irodalom, a művészetek és a tudományok intézményei a romantika korában. 107-118. Gondolat Kiadó, Budapest.

Neue deutsche Biographie. Band 1-25. 1953-2013. Herausgegeben von der historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. – Duncker & Humblot, Berlin.

PESTER, T. 1996: Im Schutze der Minerva. Kleine illustrierte Geschichte der Universität Jena. – Verlag Dr. Bussert & Partner, Jena. 179 p.

TORMA K. (1867): Gróf Bethlen Elek úti naplója. 1795-1797. – Kolozsvári Nagy Naptár 1867, 79-101. Kolozsvár.

VICZIÁN, I. (2010): Letters of German naturalists to Domokos Teleki, first president of the Jena Mineralogical Society (dated 1796 to 1798). – Acta GGM Debrecina, Geology, Geomorphology, Physical Geography Ser. 4-5, 75-87. Debrecen.

VICZIÁN I. 2012: Az ásványtan iránti érdeklődés a németországi egyetemeken tanuló erdélyi diákok között a 18. század végén. – In GUDOR B., KURUCZ GY., SEPSI E. (szerk.): Egyház, társadalom és művelődés Bod Péter (1712-1769) korában. 108-121. Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, Budapest.

VICZIÁN I. 2013: Teleki Domokos és a Jénai Ásványtani Társaság. – In GURKA D. (szerk.): Formációk és metamorfózisok. A geológia, a filozófia és az irodalom kölcsönhatásai a 18-19. században. 124-137. Gondolat Kiadó, Budapest.

WEISZ J. 2009: A jénai konstelláció. – In Gurka D. (szerk.): A romantika terei. Az irodalom, a művészetek és a tudományok intézményei a romantika korában. 83-93. Gondolat Kiadó, Budapest.

Published

2023-06-22