Egy bihari nemes szerepe a Vezúv 1822. évi kitöréséből származó mintáknak a Pannonhalmi Bencés Főapátságban őrzött Mitterpacher-gyűjteménybe kerülésében

The role of a nobleman from Bihor in the transfer of samples from the 1822 eruption of Mount Vesuvius to the Mitterpacher Collection of the Benedictine Archabbey of Pannonhalma

Authors

  • Levente Csaba SZÜCS
  • Tamás GHERDÁN
  • Gábor PAPP
  • Tamás WEISZBURG

Keywords:

Pannonhalma Benedictine Archabbey, mineral collection, 18th century, György Mitterpacher, János Frimont, /, Pannonhalmi Bencés Főapátság, ásványgyűjtemény, 18. század, Mitterpacher György, Frimont János

Abstract

The mineral collection of the Benedictine Archabbey of Pannonhalma is the second largest collection of verifiably 18th century material in Hungary after the Mineral Collection of the Natural History Museum of the ELTE. It contains more than 900 specimens from the 18th century.
The collection includes a series of specimens from the October 1822 eruption of Vesuvius. The samples of dust and lapilli from the eruption, together with other minerals from the vicinity of Naples and Sicily, came from the collection of Major György Mitterpacher, commander of the military hospital in Komárom.
In the inventory of the estate of György Mitterpacher, the name of János Frimont appears. János Frimont from Lorraine, as a cavalry general and owner of a hussar regiment, was the commanding general of Venice and Lower Italy. He was promoted to the rank of count by Emperor Francis I for his military merits and granted six localities in Bihor County, including Palota in the district of Nagyszalonta. János Frimont was related to György Mitterpacher through his wife Katalin Mitterpacher. The southern Italian aspects of the Pannonhalma mineral collection are certainly due to this connection.
In addition to the Vesuvius specimens, the Mitterpacher collection contains a significant proportion of rocks compared to other contemporary collections. This lends this collection a special character, and at the same time further strengthens the importance of the collection of the Archabbey of Pannonhalma in the history of science.

Kivonat

A Pannonhalmi Bencés Főapátság ásványgyűjteménye az ELTE Természetrajzi Múzeum Ásványtára után a második legjelentősebb, igazolhatóan 18. századi anyagot tartalmazó gyűjtemény hazánkban. Több mint 900 darab 18. századi eredetű példányt tartalmaz.
A gyűjtemény részét képezi egy mintasorozat, mely a Vezúv 1822. októberi kitöréséből származik. A kitörés por- és lapillimintái, más, Nápoly környékéről és Szicíliából származó ásványokkal együtt, Mitterpacher György őrnagynak, a komáromi katonai kórház parancsnokának gyűjteményéből kerültek a főapátság tulajdonába.
Mitterpacher György hagyatéki leltárában felbukkan Frimont János neve. Frimont János Lotaringiából származott, lovassági tábornokként és huszárezred-tulajdonosként Velence és Dél-Itália vezénylő parancsnoka volt, akit I. Ferenc császár katonai érdemeiért grófi rangra emelt és Bihar vármegyében hat helységet adományozott neki, köztük a Nagyszalontai járáshoz tartozó Palotát. Frimont Jánost felesége, Mitterpacher Katalin révén családi kapcsolat fűzte Mitterpacher Györgyhöz. Minden bizonnyal ennek a kapcsolatnak köszönhetőek a pannonhalmi ásványgyűjtemény dél-itáliai vonatkozásai.
A Mitterpacher gyűjteményben – a vezúvi példányok mellett is – a korabeli kollekciókhoz képest jelentős arányban vannak kőzetek. Ez sajátos jelleget kölcsönöz e gyűjteménynek, egyben a főapátsági gyűjtemény tudománytörténeti jelentőségét is tovább erősíti.

References

André C. K.: Werners Neustes Mineral System. Patriotisches Tageblatt, Brünn, 1804 18p.

Anonim: Chronica Collectionum. Kézirat, Pannonhalmi Bencés Főapátság könyvtára.

Böning H.: Pressewesen und Aufklärung: Intelligenzblätter und Volksaufklärer. In: Doering-Manteuffel S., Mancal J., Wüst W. (szerk.): Pressewesen der Aufklärung. Periodische Schriften im Alten Reich. Berlin, 2001, 69–119.

Gyalokay J.: Frimont János gróf sírja. Hadtörténeti Közlemények, 1913, 14(1), 615–617.

Gyalokay J.: Tárcza. Adatok palotai Frimont János Gróf élettörténetéhez. Hadtörténeti Közlemények, 1915, 16(1), 263–278.

Lakos J.: Méltoságos Báró Frimont János Ő Ex-cellentziájának a’ Nápolyi Cs. K. Had Fő Vezérjének név-napján. Magyar Kurir. 1822, 36(23), 8.

Mayer F., Szakáll S.: A Pannonhalmi Bencés Főapátság ásványtára. Studia naturalia, 4. 1994. 263–278.

Nagy I.: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. Negyedik kötet. Beimel J. és Kozma Vazul, Pest, 1858.

Papp G., Szakáll S., Weiszburg T.: A magyarországi ásvány- és kőzetgyűjtemények történetének rövid vázlata. Studia naturalia, 4. 1994, 17-27.

Scrope G. J. P.: Les volcans: leurs caractères et leurs phénomènes: avec un catalogue descriptif de toutes les formations volcaniques aujourd’hui connues. Victor Masson, Paris, 1864.

Szabó J.: Geológia kiváló tekintettel a petrografiára, vulkánosságra és hidrografiára. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, 1883.

Szinnyei J.: Magyar írók élete és munkái. VII. kötet. Köberich–Loysch. Hornyánszky Viktor Könyvkiadóhivatala, Budapest, 1900.

Szücs L. Cs.: A Pannonhalmi Bencés Főapátság 18. századi gyökerű ásványgyűjteményének első ötven éve:

történeti és ásványtani feldolgozás a mai gyűjteményi rekonstrukció segítésére. ELTE TTK kézirat. OTDK dolgozat, 2023.

Tribiani L.: La battaglia di Rieti-Antrodoco del 7-9 Marzo 1821. Archivio di Stato di Rieti, 2011. http://www.asrieti.it/MANIFESTAZIONI/150ottobre/Battaglia-Rieti-rivista-1.pdf (Utolsó letöltés: 2023. 06.08)

Werner A. G.: Von den äusserlichen Kennzeichen der Fossilien. Siegfried Leberecht Crusius, Leipzig, 1774.

Published

2023-06-22