A Bolyaiak, Mentovich Ferenc, Arany János és az Aporok

The Bolyais, Ferenc Mentovich, János Arany and the Apors

Authors

  • Róbert OLÁH-GÁL

Keywords:

Bolyai research, Unesco Bolyai commemorative year, János Arany, Ferenc Mentovoch, Apor’s, /, Bolyai-kutatás, Unesco Bolyai emlékév, Arany János, Mentovich Ferenc, Aporok

Abstract

Since UNESCO has declared 2023 the Bolyai Memorial Year, it would not be appropriate not to talk about János Bolyai! By presenting some original manuscripts, I would like to present the solved and still open problems of Bolyai research. I raise one interesting questions. This is that János Bolyai did not hand over the German summary of the Appendix in Arad to Eckwehr in 1826.
On the other hand, we are in Salonta, the hometown of János Arany, so it would be indecent if we did not talk about János Arany at this Conference on the History of Science. I am bringing János Arany into contact with the Bolyai people. But I also want to talk about Ferenc Mentovich.
And I ask the audience, where do the Apors hang out in Toldi? Whoever answers the request, I will also give away a reward book!

Kivonat

Mivel az UNESCO 2023-at Bolyai emlékévnek nyilvánította, ezért nem volna illendő, hogy ne beszéljünk Bolyai Jánosról! Néhány eredeti kézirat bemutatásával szeretném bemutatni a Bolyai-kutatás megoldott és még nyitott problémáit. Egy nagyon merész és érdekes kérdést vetek fel. Azt hogy Bolyai János nem adta át 1826-ban Aradon, Eckwehrnek az Appendix német nyelvű összefoglalóját.
Másfelől Nagyszalontán vagyunk Arany János szülővárosában ezért az is illetlenség, ha ezen a Tudománytörténeti Konferencián nem beszélnénk Arany Jánosról. Arany Jánost kapcsolatba hozom a Bolyaiakkal. De beszélni szeretnék Mentovich Ferencről is.
És azt a kérést intézem a hallgatósághoz, hogy hol szerepelnek a Toldiban az Aporok? Aki megválaszolja a kérést annak jutalom könyvet is ajándékozok.

References

Sándor József–Oláh-Gál Róbert: Szemelvények a Bolyaiak matematikai kézirataiból, Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2022.

Oláh-Gál Róbert: Arany János és erdélyi barátai, Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2019.

Farkas Péter–Oláh-Gál Róbert: A leghíresebb helyettes tanár: Szász Károly, Pro-Print Kiadó, 2021.

Dánielisz Endre: Arany és Mentovich barátsága, Korunk 1969, június, pp.935–939.

Dánielisz Endre: Arany és Mentovich barátsága. Korunk, 1969.

Vita Zsigmond: Arany János erdélyiek között Nagykőrösön. Korunk, 1972. 12.

Nagy Endre: Mentovich Ferencz élete és működése. Maros-Vásárhelytt, 1904. Ev. Ref. Collégiumi Nyomda. pp.44-46.

Published

2023-06-22