AC kontra DC – Az erdélyi villanyvilágítás története 1900–1914 között

AC vs DC – The history of electric light in Transylvania between 1900–1914

Authors

  • Gyula MIHOLCSA

Keywords:

electric, light, lamp, Transylvania, /, villanyvilágítás, egyenáram, váltakozó áram, lámpa, Erdély

Abstract

FIAT LUX! In the legends of most cultures just a God could bring the first light in the creation of the World. Today anyone can turn on a light everywhere he wants. How did we get here, how did we become creators of light? This road passed through three big steps, which we call today the technical revolutions: I. The energy of nature (water, wind); II. The energy of steam; III. The energy of electricity. The story of this last kind of energy, used for the light, was fulfilled at the beginning of the XX-th century.

Kivonat

FIAT LUX! A legtöbb kultúra teremtésmítoszaiban a legelején isteni erőre volt szükség, hogy fény legyen. Ma bárki felkapcsol egy kapcsolót, vagy megnyom egy gombot, máris fény van ott, ahol akarja. Hogyan jutottunk el idáig, hogyan tettünk szert a világítás tudására? Három nagy lépcsőfokon vitt át az út, amit ma ipari forradalomnak neveznek: I: A természet energiái (víz, szél); II: A gőz energiája; III. A villamosság energiája. Ez utóbbinak a szerepe a világításban a XX. század elején teljesedett ki.

References

ANTAL Ildikó: A magyarországi villamosipar 1918-ig, PhD értekezés, Műszaki Egyetem, Budapest, 2004.

AVÉD János: Un secol de electricitate, F.T.D.E.E. Marosvásárhely, 1998.

BAKÓ Krisztán: Okos emberek kolosszális tévedései, Szalay könyvek, Kisújszállás, 2012.

BERTHONNET, Arnaud: Guide du chercheur en histoire de l’électricité, Éditions La Mandragore,

DINCULESCU, Constantin 1981: Istoria energeticii și electrotehnicii în România, Editura Tehnică, București

ERDEI Péter 2017: Volt egyszer ... a Villanytelep, Szatmárnémeti 2017 Satu Mare

GREGUSS Ferenc 1997: Élhetetlen feltalálók, halhatatlan találmányok, Budapest

HORVÁTH Tibor & JESZENSZKY Sándor: A magyar elektrotechnika története, M.E.E, Budapest, 2000.

IMREH Iatván 1979: Erdélyi hétköznapok, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest

JANCSÓ Benedek 1898: Aradvármegye és Arad szabad királyi város monográfiája, Monographia Bizottság Kiadó, Arad

JESZENSZKY Sándor: A villanyvilágítás kezdetei Közép-Európában, Világítástechnikai Évköny 2008–2009

MÁRTON László: Fejezetek a székelyföld technikatörténetéből, Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2019.

VÁMOS Imre: A magyar ipari és technológiai forradalom I, Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány Kiadója, Felvidéki nyári Egyetem, 2010.

ZANE, Radu: Dezvoltarea sistemului energetic din România. RENEL-DGTEE, Bucuresti, 1991

Published

2023-06-22