Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság a romániai magyar műszaki és természettudományos szakemberek 1990-ben alapított kolozsvári központú érdekképviseleti egyesülete. Célkitűzéseink: • az EMT tagságát bevonni a nemzetközi tudományos életbe, annak képviselőivel szakmai együttműködéseket kialakítani, • a Kárpát-medence szakemberei között élő kapcsolatrendszert teremteni, • elősegíteni a romániai magyar műszaki és természettudományos szakemberek tudományos ismereteinek bővítését, szakmai (át- és tovább-) képzését, • támogatni a magyar nyelvű erdélyi műszaki és természettudományos oktatást, • ápolni a magyar tudományos szaknyelvet. The Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania (HTSST) is the nongovernmental organization that fosters the extracurricular activities of technical and natural sciences professionals in the Carpathian region since 1990.