A vasúti járművek ívbenhaladása során létrejövő energiadisszipációról

On energy-dissipation of railway vehicles running in curves

Authors

  • M. SZŰCS Máté

Keywords:

curve resistance, curving resistance, energy-dissipation, quasi-static curving, ívellenállás, görbületi ellenállás, energiadisszipáció, kvázistatikus ívbenhaladás

Abstract

Curving resistance is an additional resistance force at bearing via the railway vehicle is runs in curves. Approximately two centuries of history of the railways, many researches and experiments have aimed at a deeper understanding of the processes that take place during the phenomenon. Determining the energy-dissipation while running in a curve is a very complex task. The difficulty lies in the fact that its value and nature are affected by several factors. In my presentation I show the various empiric based and simulation results, I mark the direction of my future research.

Kivonat

A vasúti járművek ívbenhaladásakor jelentkező járulékos ellenálláserő a pályaívekből származó görbületi ellenálláserő. A vasút közel két évszázados története alatt megannyi kutatás és kísérlet célul tűzte ki a jelenség során létrejövő folyamatok mélyebb megértését. Az ívbenhaladás közben disszipált energia meghatározása igen összetett feladat. A nehézség abban rejlik, hogy értékére és jellegére számos tényező hatással van.  Az előadásomban bemutatom a különféle tapasztalati és szimulációs eredményeket, kijelölöm jövőbeni vizsgálódásom irányát.

References

Damiano S.: 2021: European Year of Rail. Európai Parlament Kutatási Szolgálatának Blogja, https://epthinktank.eu/2020/11/06/2021-european-year-of-rail/ (Utolsó letöltés: 2021. 02.10).

Dung N. H. Vasúti jármű szekrényfelfüggesztés dinamikai és üzemeltetési szempontból kedvező paramétereinek meghatározása. Kutatási jelentés, Budapesti Műszaki Egyetem Járműgépészeti Intézete, Vasúti járművek Tanszéke, Budapest, 1983.

E. C. Schmidt Freight train curve resistance on a one-degree curve and on a three-degree curve. University of Illinous Engineering Experiment Station, Bulletin No. 167, 1927.

Európai Bizottság 2050-ig szóló, hosszútávú stratégia. https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_hu (Utolsó letöltés: 2020.01.31.).

Európai Unió European Year of Rail, https://europa.eu/year-of-rail/index_en (Utolsó letöltés: 2021.01.23.).

Heumann H. Grundzüge der Führung der Schienenfahrzeuge, Elektrische Bahnen, Verlag Oldenburg, 1950 1953.

Magyar Királyi Államvasutak. A vonatellenállás megállapítására szolgáló dynamometrikus készülék leirása. 30 H. p.

Magyar Királyi Államvasutak. Vonatellenállási kisérletek rakott és üres teherkocsikból álló vonatokkal a Fiume Plase-i és a Brajdica-i alagútban [1900. április havában.], 36518/1900.

Parázsó J. Dinamikai szimulációs programrendszerek alkalmazása vasúti járműdinamikai problémák megoldásában, Tanulmányok a Vasúti Járművek és a Járműrendszer-analízis Témaköréből, Budapest, 2014.

apronova S., Tkachenko V., Fomion O., Kulbovskiy I., Zub E. Rail Vehicles: The resistance of the movement and the controllability. Monograph. Duit State University of Infrastructure and Technology, Dnipro, 2017.

Sostarics Gy., Balogh V. A. Vasúti Járművek, Takönyvkiadó, Budapest, 1991.

T. S. Isaac: On the use of locomotive power on gradients of 1 in 17, and curves of 300 feet radius, on railways in America. Minutes of the Proceedings of the Instituion of Civil Engineers, Volume 18, Issue 1859, 51-62.

Tepić J., Kostelac M., Herold Z. Methodology for determining of train curving resistances with respect to vehicle mass and speed, Strojarstvo, 2007, 51(6), 641-647.

Zobory I., Békefi E. Thoughs ont he classical theory of steady curving of traditional running gears. Proceedings of Bogie ’01, the 5th Mini Conference on Railway Bogies and Running Gears, Budapest, 2001, 239-251.

Zobory I. Járműdinamika és Hajtástechnika jegyzet, BME KSK, Budapest, 2012.

Downloads

Published

2021-04-20

Issue

Section

E. szekció – Járműgépészet