Balázs-Csaba, F. . (2021) “Bontott útépítési anyagok „in situ” újrahasznosítása – Románia területén érvényes előírások és személyes tapasztalatok: Recycling „in-place” of Milled Road Construction Materials – Normatives on the Territory of Romania and Personal Experience”, Műszaki Szemle, (76), pp. 10–16. Available at: https://ojs.emt.ro/index.php/muszakiszemle/article/view/406 (Accessed: 3 December 2021).