Balázs-Csaba, F. . (2021). Bontott útépítési anyagok „in situ” újrahasznosítása – Románia területén érvényes előírások és személyes tapasztalatok: Recycling „in-place” of Milled Road Construction Materials – Normatives on the Territory of Romania and Personal Experience. Műszaki Szemle, (76), 10–16. Retrieved from https://ojs.emt.ro/index.php/muszakiszemle/article/view/406