A tojáshéj jellemzése és adszorpciós tulajdonságai reaktív festék példáján keresztül

Characterization and adsorption properties of eggshell through the example of reactive dye

Authors

  • RÁPÓ Eszter
  • SZABÓ Ábel
  • ARADI László
  • TONK Szende

Keywords:

adsorption, reactive dye, eggshells, /, adszorpció, reaktív festékanyag, tojáshéj

Abstract

Statistical models examining the dyes and pigments market predicts global production growth of 5.2% by 2025. This can lead to serious environmental problems due to the adverse effects of dyes on aquatic ecosystems. The removal of organic dyes is thus a key task. Developing the adsorption technology used in the traditional water treatment process and making it more economical and greener, moreover, increasing its efficiency can serve as a solution. In our research, we used eggshells in different forms as adsorbents, comparing dye removal with untreated, calcined, and immobilized eggshells. In this way, the structure and composition of the eggshell, the parameters of the optimal removal of reactive azo dye were examined. We outline possible binding mechanisms, these results are based on preliminary research, isotherm, kinetics, diffusion models, as well as optimization research, furthermore, large-scale, analytical measurements. The results clearly demonstrate that eggshell in all three forms is a potentially useful material for removing reactive dyes from wastewater.

Kivonat

Statisztikai modellezések, amelyek a festékek és pigmentek piacát vizsgálja 2025-re 5,2%-os globális termelési növekedést jelez előre. Ez súlyos környezeti problémákhoz vezethet a színezékek vizes ökoszisztémákra gyakorolt ​​kedvezőtlen hatása miatt. A szerves festékanyagok eltávolítása így kulcsfontosságú feladat. A hagyományos víztisztítási eljárásban is használt adszorpciós technológia fejlesztése, gazdaságosabbá és zöldebbé tétele, hatékonyságának növelése megoldásként szolgálhat. Kutatásunk során tojáshéjat használtunk fel különböző formában adszorbensként, összehasonlítva a kezeletlen, kalcinált és immobilizált tojáshéjjal való festékeltávolítást. Vizsgáltuk ily módon a tojáshéj szerkezetét, összetételét, reaktív, azo-színezék optimális eltávolításának. Felvázoltunk lehetséges megkötési mechanizmusokat, eredményeinket előzetes kutatásokra, izoterma, kinetika, diffúziós modellekre alapozva, illetve az optimalizálási kutatásokra, nagyműszeres, analitikai mérésekre. Az eredmények egyértelműen bizonyítják, hogy a tojáshéj mindhárom formában potenciálisan hasznos anyag a reaktív színezékek szennyvízből történő eltávolításához.

Published

2020-10-13