Új Ru(II)- és Ir(I)-N-heterociklusos karbén komplexek előállítása és katalitikus alkalmazásaik

Synthesis and catalytic applications of new Ru(II)- and Ir(I)-N-heterocyclic complexes

Authors

  • MAROZSÁN Natália
  • OROSZ Krisztina
  • HORVÁTH Henrietta
  • KATHÓ Ágnes
  • UDVARDY Antal
  • PAPP Gábor
  • JOÓ Ferenc

Keywords:

N-heterocyclic carbene, racemization, Ru(II)-complexes, Iridium(I)-catalysts, single crystal X-ray diffractometry, /, N-heterociklusos karbén, racemizáció, Ru(II)-komplexek, Irídium(I)-katalizátorok, röntgenkrisztallográfia

Abstract

Optical purity is an indispensable requirement for chiral pharmaceuticals, as the enantiomers may have different physiological impact for the organism. The racemization of the unfavorable enantiomer is the part of the so-called dynamic kinetic resolution. For this process new [RuCl(emim)(η6-p-cymene)(PR3)]Cl type complexes were synthetized and characterized. The Ir(I)-analog complex also was synthetized.

Kivonat

Az optikai tisztaság elengedhetetlen követelmény a királis gyógyszerhatóanyagokkal szemben, hiszen az enantiomereknek eltérő élettani hatásuk lehet. Az un. dinamikus kinetikus rezolválás egyik lépése a kedvezőtlen enantiomer racemizációja. Ilyen folyamat elősegítésére állítottuk elő a foszfin és karbén ligandumot egyaránt tartalmazó [RuCl(emim)(η6-p-cimol)(PR3)]Cl komplexeket. Hasonló céllal szintén előállítottuk a komplex Ir(I)- analógját.

Published

2020-10-13