Extrahálási és kimutatási eljárás kidolgozása gombaölőszerek kimutatására karton doboz mintából

Development of extraction and analytical method for determination of fungicide residues in cardboard samples

Authors

  • GÁL Emese
  • DĄBROWSKI Łukasz

Keywords:

cardboard, ultrasonic-assisted extraction, fungicide, GC/MS analysis, /, karton, ultrahangos extrakciós módszer, gombaölő szer, GC/MS analízis

Abstract

Paper and cardboard  are the most commonly  usedmaterials  as primary and secondary packaging materials, often in forms adapted to direct contact with foodstuffs. According to the literature, a number of contaminants have been detected in recycled paper and cardboard, including PCDD (polychlorinated dibenzo-p-dioxins), PCDF (polychlorinated dibenzo biphenyls), aldehydes, ketones, phthalates, hydrocarbons, trace elements and last but not least fungicide. Pyrimethanil, imazalil, thiabendazole and orto-phenyl phenol are commonly applied in citrus packhouses for the control of green mould, caused by Penicillium digitatum.  Selected compounds are commonly detected in fruit, vegetable and their packaging. The  study presents a method for the simultaneous ultrasonic-assisted extraction and a GC/MS detection method for the fungicides listed above.  The developed method showed a good linearity (R2>0.99) and precision, yielding relative standard deviations (RSDs) of less than 15% for reproducibility and 18% for repeatability.

Kivonat

Az egyik legelterjetebb csomagolóanyag a papír és a karton, amelyet elsődleges és másodlagos csomagolóanyagként használnak, gyakran az élelmiszerekkel való közvetlen érintkezéshez alkalmazkodva. A szakirodalom szerint számos szennyező anyagot mutattak ki újrahasznosított papírban és kartonban, beleértve a PCDD-t (poliklórozott dibenzo-p-dioxint), a PCDF-et (poliklórozott dibenzo-bifenilt), különböző aldehideket, a ketonokat, a ftalátokat, a szénhidrogéneket, a nyomelemeket valamint nem utolsósorban gombaölő szereket. A pirimetanilt, az imazalilt, a tiabendazolt és az orto-fenil-fenolt általában citrus félék csomagolásánál alkalmazzák a Penicillium digitatum által okozott zöld penész ellen. A választott vegyületeket gyümölcsökben, zöldségekben és ezek csomagolásahoz használt papir/ kartonból szokták kimutatni. Jelen tanulmányban egy szimultán több komponensű ultrahangos extrakciós módszert illetve ezen vegyületek kimutatását és kvantifikákását GC/MS   módszert alkalmazva A kidolgozott módszer jó linearitást (R2> 0,99) és pontosságot mutatott, a relatív szórás (RSD) kevesebb, mint 15% a reprodukálhatóság és 18% az ismételhetőség esetén.

Published

2020-10-13