Etilén oxid-propilén oxid kopolimerek hidrodinamikai sugarának tanulmányozása az összetétel függvényében

Investigation of hydrodynamic radius of ethylene-oxide propylene-oxide copolymers as a function of their chemical compositions

Authors

  • BAPPAH Dukku Hauwa
  • NAGY Tibor
  • RÓTH Gergő
  • BATURE Ibrahim Amirah
  • KUKI Ákos
  • ZSUGA Miklós
  • KÉKI Sándor

Keywords:

copolymer, hydrodinamic radius, gel permeation chromatography, /, kopolimer, hidrodinamikai sugár, gél permeációs kromatográfia

Abstract

The hydrodynamic radius (rhyd) of a copolymer highly depends on its chemical composition and molecular weight, therefore, the molecular weight measurement using GPC (gel permeation chromatography) is rather challenging. The rhyd dependence on the chemical composition could be determined using reference copolymers, however, such standards are not commercially available. Our primary aim was to establish a correlation between the rhyd (GPC elution time) and the chemical composition of b-ethylene-oxide b-propylene oxide copolymers. The separation of copolymers based on their hydrodynamic volumes has been performed for the b-EO-b-PO copolymers. The chemical compositions of the fractions were analyzed by MALDI TOF MS. The result can be used to obtain higher accuracy for copolymer molecular weight determination by GPC

 Kivonat

A kopolimerek hidrodinamikai sugarát (rhid) azok molekulatömegétől és összetételétől is függ, ezáltal a molekulatömeg meghatározása GPC (gélpermeációs kromatográfia) komoly kihívást jelent. A rhid és az összetétel közötti korreláció referencia anyag segítségével meghatározható lenne, de ilyen standardok kereskedelmi forgalomban nem kaphatók. Célunk volt, hogy meghatározzuk a b-etilén oxid – b-propilén oxid kopolimerek rhid-a és összetételük között összefüggést. GPC kolonna segítségével a kopolimereket azok mérete (rhid) alapján választottuk el. A gyűjtött frakciókat MALDI-TOF MS módszerrel elemeztük. Az eredmények felhasználásával a molekulatömeg meghatározása ezeknek a polimereknek pontosabb lehet GPC módszerrel.

 

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük a következő pályázatoknak a munka során nyújtott anyagi segítséget: NKFI FK-132385, valamint a GINOP-2.3.2-15-2016-00041 és a GINOP 2.3.3-15-2016-00021 pályázatoknak, amelyek az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósultak meg. Továbbá munkánkat az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj is támogatta (Nagy Tibor), az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-20-5 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült (Nagy Tibor).

Published

2020-10-13