Haar Alfréd variációszámítási munkásságáról

Contributions of Alfréd Haar to Calculus of Variations

Authors

  • SZABÓ Péter Gábor

Keywords:

Alfréd Haar, Haar’s Lemma, Jenő Gergely, Antal Sólyi, calculus of variations, /, Haar Alfréd, Haar-lemma, Gergely Jenő, Sólyi Antal, variációszámítás

Abstract

Alfréd Haar (1885–1933) was a famous Hungarian mathematician at the University of Kolozsvár and later, at the University of Szeged. This paper deals with shortly his contributions to calculus of variations and some related Hungarian dissertations.

Kivonat                       

Haar Alfréd (1885–1933) a kolozsvári majd a szegedi egyetem matematikaprofesszora a 20. század egyik legkiválóbb magyar matematikusa volt. Ebben a dolgozatban a variációszámítással kapcsolatos munkásságát és eredményei utóéletének néhány fejezetét tárgyaljuk röviden.

 

References

DEZSŐ Gábor – LÁZÁR József: Variációszámítás a fizikában és a technikában, Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1988.

GERGELY Jenő: Kettős integrálú variátióproblémák változó határgörbével. Doktori értekezés,

http://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/9157/1/doktori_1945_gergely_jeno.pdf

HAAR Alfréd: A kettős integrálok variációjáról, Mat. Term. Ért.,1917 35, 1-19.

HAAR, Alfréd: Über die Variation der Doppelintegrale, J. f. Math., 1919, 149, 1-18.

HAAR, Alfréd: Über eine Verallgemienerung des Du Bois-Reymond’schen Lemmas, Acta Sci. Math. 1922, 1, 33-38.

HAAR, Alfréd: Über das Plateausche Problem, Math. Ann., 1926, 97, 124-158.

HAAR, Alfréd: Über reguläre Variationsprobleme, Acta Sci. Math. 1927, 3, 224-234.

HAAR, Alfréd: Über adjungierte Variationsprobleme und adjungierte Extremalflächen, Math. Ann., 1928, 100, 481-502.

HAAR, Alfréd: Zur Variationsrechnung. Drei Vorträge gehalten am Mathematischen Seminar der Hambur-gischen Universität (23-25. Juli 1929), Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Hamburgischen Universität, 1930, 8 1-27.

HAAR Alfréd összegyűjtött munkái: Sajtó alá rendezte: SZŐKEFALVI-NAGY Béla, Akadémiai Kiadó, Buda-pest, 1959.

HAAR Alfréd: Variációszámítás. Egyetemi jegyzet. HAAR Alfréd egyetemi nyilvános rendes tanár előadásai nyomán kézírással jegyezte BUKOVSZKY Ferenc tanárjelölt. Szegedi Tudományegyetem 1928/29-es tanév. Szerkesztette FIALOWSKI Alice és VARGA Csaba. A kéziratot értelmezte, gépelte és az ábrákat készítette BÓDIS Tamás. Ábel Kiadó. Kolozsvár–Pécs, 2019.

KÁSA Zoltán: Negyven éve hunyt el Gergely Jenő matematikus, Historia Scientiarum, 2014, 12. http://epa.oszk.hu/03000/03051/00012/pdf/EPA03051_historia_scientarium_2014_12_14-24.pdf

KOLMOGOROV, A.N. – YUSHKEVICH, A. P. (Ed.): Mathematics of the 19th Century. Vol. 3., Birkhäuser, Basel, 1998. 197-254.

LAVRENTYEV, M. A. – LJUSZTYERNYIK, L. A.: Variációszámítás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1953.

LÖW Immanuel: Kétszáz beszéd II, Szeged, Zsidó Hitközség, 1939, 248-249.

SÓLYI Antal: A HAAR-féle variációs lemma és alkalmazásai, Mat.–Fiz. Lapok, 1941 48, 285-311. http://real-j.mtak.hu/7297/1/MTA_MatematikaiEsPhysikaiLapok_48.pdf

SZABÓ Péter Gábor: A matematikus RIESZ testvérek. Válogatás RIESZ Frigyes és RIESZ Marcel levelezéséből. Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest, 2010.

SZABÓ Péter Gábor: HAAR Alfréd fényképei, MATLAP. (megjelenés alatt)

VARGA Ferencné–SZABÓ Péter Gábor: Elmélkedések egy NEUMANN–HAAR-levél ürügyén. Polygon. 2018, XXV. évf., 1. szám, 1-12.

VARGA Antal: 75 éve halt meg HAAR Alfréd, Polygon, 2008, XVII. évf., 1-2. sz., 1-10.

Downloads

Published

2021-06-24