A kereszténység szerepe a heliocentrikus világkép kialakulásában

The role of Christianity in the formation of the heliocentric worldview

Authors

  • BOGNÁR Gergely

Keywords:

tudomány és vallás kapcsolata, Jean Buridan, tehetetlenség törvénye, Galileo Galilei, heliocentrikus világkép

Abstract

According to the naive view of the history of science, Christianity hindered the birth of the heliocentric worldview. The reality is much more nuanced than that. There were points on which Christianity did not really play a positive role, but on other points the opposite was true. The study tries to take stock of the issue. From the study, we can see that the role of Christianity was positive overall.

Kivonat

A naiv tudománytörténeti vélekedés szerint a kereszténység hátráltatta a heliocentrikus világkép megszületését. A valóság ennél jóval árnyaltabb. Voltak pontok, melyeken a kereszténység valóban nem játszott pozitív szerepet, más pontokon azonban ennek az ellenkezője az igaz. A tanulmány megpróbál mérleget vonni a kérdésben. A vizsgálódás nyomán beláthatjuk, hogy a kereszténység szerepe összességében pozitív volt.

 

References

Láng B. Riválisok vagy szövetségesek? MTA-n elmondott 2017-es beszéde elérhető: https://www.youtube.com/watch?v=HDStekU7CYQ (Letöltés dátuma: 2021. 05. 31.)

Duhem, P. A jelenségek megőrzése, Kairosz Kiadó, Budapest 2005.

Simonyi, K. A fizika kultúrtörténete, Akadémiai Kiadó. Budapest, 2010. 100-102.

Luther: Asztali beszélgetések, Helikon, Budapest, 2018. 205. p.

Jáki Sz L.: A Galilei-ügy tanulságai Kairosz Kiadó. Budapest, 2009. 7-14

Galilei G.: Párbeszédek, Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1983. 37-77, 209-226.

Láng B.: Mágia a középkorban. Budapest, Typotex, 2007.

Jáki Sz. L. A tudomány megváltója, Ecclesia, Budapest, 1990.

Simonyi, K. A fizika kultúrtörténete, Akadémiai Kiadó. Budapest, 2010. 157-159.

Rózsa Huba, Az Ószövetség keletkezése, II. Szent István Társulat, Budapest, 2002. 244-247.

Bognár G. A tudomány gyökere, In: Hit tudomány és társadalom, Szerkesztette: Vizi E. Sz, Budapest, Szent István Társulat, 2021. 111-116.

Downloads

Published

2021-06-24