id. Lóczy Lajos és Teleki Pál levelezése

Senior Lajos Lóczy and Earl Pál Teleki

Authors

  • BOTH Mária Gabriella

Keywords:

levéltári forrás, földrajz, tudománytörténet, táj

Abstract

The paper presents the previously not researched correspondence of Lajos Lóczy (1849-1920) and Pál Teleki (1879-1941) from a geographical point of view. Personal, institutional, international and interdisciplinary data, relationships and connections will be explored, completing the oeuvre of the two scientists. Based on these letters, we can get an idea of the research programme of geography formed at the beginning of the 20th century.We remember the 100th anniversary of the death of Lajos Lóczy, contributing to the historical reconstruction of Hungarian natural science.

Kivonat

A tanulmány id. Lóczy Lajos (1849-1920) és Teleki Pál (1879-1941) geográfiai szempontból korábban nem kutatott levelezését mutatja be. Személyes, intézményi, nemzetközi és tudományközi adatot, kapcsolatot, összefüggést tárunk fel, mely teljesebbé teszi a két tudós életművét. A levelek alapján képet kaphatunk a földrajztudomány 20. század elején formálódó  kutató programjáról.  Ezzel emlékezünk id. Lóczy Lajos halálának 100. évfordulójára, hozzájárulva a magyar természettudomány történeti rekonstrukciójához.

References

Id. Lóczy Lajos és Teleki Pál levelezése a Magyar Természettudományi Múzeum Tudománytörténeti Gyűjteményében 222/907 raktári jelzeten van nyilvántartva. Egy Teleki Pál által küldött levél fellelhető az MBFSz gyűjteményében..Prinz Gyula geográfussal folytatott levelezés MTMTGY 222/735 raktári jelzeten nyílvántartott. Prinz Teleki Pálhoz hasonlóan mesterének tartotta Lóczyt, húsz levél és két képeslap található tőle a hagyatékban. Rapaics Raymund geográfus, botanikus levelei MTMTGY 222/747 raktári jelzeten.

Teleki Sámueltől kapott levelek 222/908 MTMTGY jelzeten

Teleki Tiboné 1907-1920 között írt tíz levele 222/910 MTMTGY jelzeten

Teleki Sándor két levele 1909-ből való, 1912-ben a Dolomitokból küldött képeslapot, ezek a 222/909 MTMTGY jelzeten találhatók.

/906 MTMTGY jelzetű levél

/907/1 MTMTGY jelzetű levél

/907/2 MTMTGY jelzetű levél

/907/3 MTMTGY jelzetű levél

/907/4 MTMTGY jelzetű levél

/907/7 és 8 MTMTGY jelzetű levelek

/907/ 9 MTMTGY jelzetű levél

/907/13 MTMTGY jelzetű levél

CHOLNOKY, J. 1908: Európa. A genfi IX. nemzetközi földrajzi kongresszus, Földrajzi Közlemények 36. 297-299. o.

/907/14 MTMTGY jelzetű levél

HALÁSZ, GY. 1911: Sahr vagy sár. Földrajzi Közlemények 39. 97-98. o.

/907/14 MTMTGY jelzetű levél

/907/17 és 18 MTMTGY jelzetű levelek

CHOLNOKY, Jenő é.n. [1943]:Utazásom Amerikába Teleki Pál gróffal, Vajda-Wichmann kiadása, Budapest

/907/17 és 18 MTMTGY jelzetű levelek

PAPP-VÁRY, Árpád 1992: Teleki Pál a kartográfus, In.: CSICSERY-RÓNAY, István, VIGH, Károly(szerk.): Teleki Pál és kora, Occidental Press, 79-101.o. Budapest.

/907/19 és 20 MTMTGY jelzetű levelek

FODOR, Ferenc 2006: A magyar földrajztudomány története, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.

NEMEKÉNYI, Antal 2000: Id. Lóczy Lajos emlékezete születésének 150. évfordulóján, Magyar Földrajzi Társaság, Budapest-Piliscsaba.

Downloads

Published

2020-06-18