Kerpely Antal és a magyar vaskohászat

Antal Kerpely and Hungarian iron and steel industry

Authors

  • FERENCZ András

Keywords:

magyar vaskohászat, kohászati szakirodalom

Abstract

Metallurgical engineer, scientist, inventor, writer, university professor, academic. Creator of the modern Hungarian iron and steel industry. Published the first Hungarian metallurgical literature and established metallurgical education in Hungarian. He reorganized and made the Hungarian state iron industry profitable; designed, built, and transformed many iron plants. He designs the Vajdahunyad Ironworks and managed its construction. He wrote and published 30 volumes of books and about 200 studies (mostly in German).

Kivonat

Kohómérnök, tudós-feltaláló, szakiró, egyetemi tanár,akadémikus. A modern magyar vaskohászat megteremtője. Neki köszönhető úgy az első magyar kohászati szakirodalom, mint a magyarnyelvű kohászati oktatás. Újjá szervezi és nyereségessé teszi a magyarországi állami vasipart, számos vasüzemet tervez, telepít és átalakit. Ő tervezteti a Vajdahunyadi Vasgyárat és vezeti épitését . Az általa írt és közölt szakirodalom,30 kötet könyv és kb.200 dolgozat. (nagyrészt német nyelven).

References

Kerpely Antal önéletrajza .1916 Közli Dr.Barlai Béla. Bányászati és kohászati lapok .2p (internet)

Ferencz András: 2011, Kerpely Antal. Bánsági Magyar panteon, II. Gordian kiadó,.52. oldal. Temesvár.

Ferencz András: 2016, Krassai lovag Kerpely Antal, Régi (j)ó világ Regionális honismereti szemle X évfolyam 2.sz.26-28,Temesvár

Csáky Károly:2003 Hires selmecbányai tanárok, Lilium Aurum, 96 oldal, Dunaszerdahely.

Wikipedia Kerpely Antal (internet)

Latinák Gyula:1906. A vajdahunyadi magy.kir. vasgyár és tartozékai. Pallas R.T, 92. oldal. Budapest

Internet:http://romaniaforum.info/board95-istoria-history-of-romania-and-the-republic-of- moldova/board237-banat-b%C3%A1ns%C3%A1g/board740 anina/1641-1863-anina-das-eisenwerk- furnal-biserica-greaca-die-griechische-kirche-steierdorf-st%C3%A1jerlak/

Downloads

Published

2020-06-18