Régi meteorológiai kifejezések

Meteorological terms from the past

Authors

  • RUSZ Ottilia

Keywords:

meteorológia, régi kifejezések

Abstract

Meteorology as an independent science appeared in the middle of 19th century. However, people observed and described different weather events also in previous centuries. We can find interesting names of meteorological phenomena. If we know the meaning of these therms, we can make paleoclimatic reconstructions of those times

Kivonat

A meteorológiáról, mint önálló tudományról, körülbelül a 19. század közepétől beszélhetünk. De évszázadokra visszamenőleg az emberek megfigyelték az időjárást, és le is jegyezték azokat. Érdekes elnevezésekkel találkozhatunk. A meteorológiát nevezték például légtüneménytannak, a hőmérőt melegmércének, a jégesőt rivvantsnak, a tornádót sárkányfaroknak. Ezeknek a kifejezéseknek az ismerete hozzásegíthet az akkori idők éghajlatának a megismeréséhez.

References

BENCZÚR János, 1840: Metetorológiai töredék. Tudománytár. Értekezések 7. kötet, 157- 236.

BERDE Áron., 1847: Légtüneménytan s a két Magyarhon égaljviszonyai s ezek béfolyása a növényekre és állatokra. Özvegy Barráné és Stein , 238 o., Kolozsvár

BORNEMISSZA János, 1853: A cigány nyelv elemei. Új Magyar Múzeum, 3/2, 83-126

CZUCZOR Gergely, FOGARASI János, 1865: A magyar nyelv szótára, 2. kötet. 1774 o., Pest

CZUCZOR Gergely, FOGARASI János, 1865: A magyar nyelv szótára, 3. kötet. 1584 o., Pest

DEBRECENI Imre, 1841: Könyvismertetés. Az új philosophia szellemvilági fejlésében. Írta Szeremlei Gábor, professor. Pesten 1841. Nyomtattta Trattner-Károlyi. Tudományos Gyűjtemény/ 25. kötet, 118, Pest

DÓCZY József, (szerk.), 1829: Európa tekintete jelenvaló természeti, míveleti, és kormányi állapotjában 2. kötet, Helvétzia, 358 o., Bécs

FISCHER Miklós, 1891: A hőmérséklet csökkenése a magasabb légrétegekben. A Magyarországi Kárpátegyesület évkönyve, 18, 53-85.

KARSA Tamás, 1855: Hernád-Bűd, 1855. jul. 9-én. Vasárnapi Ujság, 231

KOVÁCS Elek, 1846: A felhők és tüneményei megismertetéséhez. Társalkodó, 84. szám, 333-335. Pest

KOVÁCS Elek, 1846: A felhők és tüneményei megismertetéséhez. Társalkodó, 85. szám, 337-339. Pest

KOVÁCS Sámuel, 1822: Az Isten Mindenhatóságának szembe tűnő nyomai a Természetben. Tudományos Gyűjtemény, 6. évfolyam/10. szám, 56-72

KUNOSS Endre, 1835: A levegői tüneményekről. Tudományos Gyűjtemény, 19. évfolyam/9.szám, 10-33.

LIBER Endre, 1935: Budapest fürdőváros kialakulása. II Fejezet: A mai Budapest földrajzi képe és meteorológiai adatai. Statisztikai Közlemények, I. kötet, 29-30, Budapest

NAGY Imre, 1819: Az Idő Változásiról. Tudományos Gyűjtemény, 3. évfolyam/8. szám, 22-46.

NÉMETY József, 1838: Különös légtünemény. Hasznos Mulatságok, 1. félév/33.szám, 256

P. BALÁZS János, 1955: Hőmérő. Magyar Nyelv, 51. évfolyam, 244-250. Budapest

PETRICHEVICH HORVÁTH Lázár, 1843: Jósika Miklós regényeiről. Honderü, 1. évfolyam/17.szám, 521-530.

RÉTHLY Antal, 1940: Felhőtölcsér Nagykörű felett. Természettudományi Közlöny, 72. évfolyam/1113 füzet, 411.

RÉTHLY Antal. 2009: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1700-ig. OMSZ, 450 p.

SÁNDOR István, 1801: A Magyar Nyclvet és Szókat illető Jegyzetim. Sokféle, 10, 3-88, Bécs

WARGA János, 1840: Természettan az alkalmazott mathesissel egyesülve, Tarczy Lajos által. Két kötet (könyvismertetés). Figyelmező, 4. évfolyam/18. szám, 278-285.

WARGA János., 1840: Természettan az alkalmazott mathesissel egyesülve, Tarczy Lajos által. Két kötet (könyvismertetés). Figyelmező, 4. évfolyam/20. szám, 317-319.

*** 1783: Magyar Könyv-Ház, 4. kötet, 286. könyv- Benkő Erdélyről, 38, Pozsony

*** 1790: Mindenes Gyűjtemény, 3. levél, 48. Komárom

*** 1791: Hadi és más nevezetes történetek, 5. kötet, 845 o., Bécs

*** 1792: Magyar Kurir, 6. évfolyam/78. szám, 1221, Bécs

*** 1818: Hasznos Mulatságok, 48. szám, 389-390, Pest

*** 1819: Az időjárás. Hasznos Mulatságok, 41. szám, 311-313, Pest

*** 1819: Hazai s Külföldi Tudosítások, 41. szám, 322, Pest

*** 1822: Természeti ritkaságok. Hasznos Mulatságok, 1. félév/26. szám, 206-207.

*** 1826: Magyar Kurír, 40. évfolyam/35. szám, 278, Bécs

*** 1828: Hazai s Külföldi Tudosítások, 13. szám, 101, Pest

*** 1832: Jelenkor, 50 szám, 1, Pest

*** 1834: Hazai hirlelő. Honművész, II. évfolya/69. szám, 548, Pest

*** 1834: Jelenkor/3. évfolyam, 14.szám, 112, Jelenkor, Pest

*** 1835: Élet s világ. Rajzolatok a társas élet és divatvilágból, 1. évfolyam/7. szám, 37, Pest

*** 1835: Légtünemények. Rajzolatok a társas élet és divatvilágból, 1. évfolyam/21. szám, 127-130, Pest

*** 1836: Regélő, 4. évfolyam/2. szám, 15, Pest

*** 1837: Jelenkor, 6. évfolyam/50. szám, 200, Pest

*** 1841: A harmattán Európában. Századunk, 4. évfolyam/68. szám, 528, Pozsony

*** 1847: Az Ontario tava 1845. Hon és Külföld, 7. évfolyam/79. szám. 315-316, Kolozsvár

*** 1847: Irodalom és Tudomány. Budapesti Híradó, 638. szám, 87, Pest

*** 1854: Néhány szó a légtünettan vagy meteorologia fontosságáról. Pesti Napló, 5. évfolyam/1153. szám, 3, Pest

*** 1859: Pesti Napló, 10. évfolyam/2719. szám, 1, Pest

*** 1862: Haller Gábor naplója, 1630-1644, Erdélyi Történelmi Adatok, IV kötet/48, Kolozsvár

*** 1867: A Magyar Tudományos Akadémia légtüneti és delejes észleldéjéböl Budán. Pesti Napló, 18. évfolyam/5100. szám, Pest

*** 1878: A Hon/ 178.szám, 16. évfolyam, Budapest

*** 1879: Pesti Napló, 30. évfolyam/24. szám, Pest

*** 1885: A meteorológiai tudomány jelentőségéről, fejlesztéséről és gyakorlati alkalmazásáról. Gazdasági Mérnök, 9. évfolyam/29.szám, 283-284, Budapest

Downloads

Published

2020-06-18