Az idő szerepe a természet- és a számítástudományban

The role of time in science and in computer science

Authors

  • VÉGH János

Keywords:

idő-függő logika, idő-függő viselkedés a számítástudományban, modern számítás-tudomány, modern fizika, az idő szerepe a fizikában

Abstract

Till the beginning of the past century, classic science considered only instant interactions, i.e., laws of nature did not depend on time. Introducing time to science led to the birth of series of “modern sciences”, including special theory of relativity. In modern processors the speed of signal processing approached the speed of light: its logical states depend on the place and time of their evaluation, even within a processing step. Time receives a similar role in computing: transforms the “classsic computing” to “modern computing”.

Kivonat

Az előző évszázad elejéig, a klasszikus természettudomány úgy tekintette, hogy a kölcsönhatások pillanat-szerűek, azaz az idő nem játszik bennük szerepet. Az idő bevezetése a fizikába a “modern fizika”, egyebek között: a speciális relativitáselmélet megszületéséhez vezetett. Modern számítógépeinkben a jelek feldolgozásának sebessége már közel került a fény sebességéhez: a logikai állapotok helytől és időtől függenek egy feldolgozási lépés során. Az idő a számítástudományban is hasonló szerephez jut: az idő-függő logika bevezetése átalakítja modernné a klasszikus számítástudományt.

Downloads

Published

2020-06-18