Pathi Nagy Sámuel (1770-1810) szellemi világa – könyvtárának jegyzéke alapján

The cultural background of Sámuel Pathi Nagy (1770-1810) – according to the list of his books

Authors

  • VICZIÁN István

Keywords:

történelmi könyvtár, természettudomány, fiziko-teológia, Jénai Ásványtani Társaság, Komárom

Abstract

Sámuel Pathi Nagy studied in the Protestant College in Debrecen, later in Jena. Here he became the Hungarian secretary of the Mineralogical Society. Returning home he worked as medical doctor in Komárom. After his death the catalogue of his private library was published which gives a good insight into the sources of his knowledge and cultural background. In this abstract mostly his books dealing with natural history, theology of nature and education are discussed.

Kivonat

Pathi Nagy Sámuel a debreceni Református Kollégiumban, majd Jénában végezte tanulmányait. Jénában az Ásványtani Társaság magyar titkára lett. Hazatérve Komáromban működött, mint orvos. Halála után kiadták magánkönyvtára katalógusát. Ez jó betekintést ad tudása és műveltsége forrásaiba. Ebben a kivonatban főleg természettudományos, a természet teológiájával és neveléssel foglalkozó könyveit tárgyaljuk.

References

BOD Péter 1766: Magyar Athenas, Szeben.

BOD Péter 1982: Magyar Athenas. Bod Péter válogatott művei. Magyar Hírmondó, Magvető, 546 p. Budapest.

SZINNYEI József 1891-1914: Magyar írók élete és munkái. 1-14. kötet, Hornyánszky, Budapest.

SZŐKEFALVY-NAGY Zoltán 1965: Hatvani István mint orvosvegyész. – Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei 35. 11-24.

VICZIÁN István 2014a: Nagy Sámuel, egy 18. századi debreceni mineralógus, HUNGEO 2014, Debrecen, 205-209.

VICZIÁN István 2014b: Nagy Sámuel, egy 18. századi debreceni mineralógus, EMT VII. Tudomány- és technikatörténeti Konferencia, Szilágysomlyó, 2014. 182-183.

VICZIÁN István 2014c: „Mineral theologia” – ásványkutató teológusok és hívő mineralógusok a 18. században. Sola Scriptura 2014, 2, (51), 16-28. Biatorbágy.

VICZIÁN, István 2015: „Mineral theologia” – das Verhältnis der Glaube und Naturwissenschaft in den Schriften der ungarischen Mitglieder der „Jenaer Mineralogischen Gesellschaft”. In Gurka, D. (Hrsg.): Deutsche und ungarische Mineralogen in Jena, Gondolat Verlag, pp. 77-97. Budapest.

ZVARA Edina 2016: Egy tudós hazafi Bécsben. Görög Demeter és könyvtára. Országos Széchényi Könyvtár, Gondolat Kiadó, 509 p. Budapest.

Downloads

Published

2020-06-19