A műszaki szabályozás aktuális kérdései Magyarországon

Current Issues of the Technical Regulation System in Hungary

Authors

  • NYIRI Szabolcs
  • RÉTHÁTI András

Keywords:

műszaki szabályozás, közúti infrastruktúra, vasúti infrastruktúra

Abstract

MAÚT Hungarian Road and Rail Society is a professional society operating on the fields of road and rail infrastructure, established to coordinate the activities of the stakeholders interested in technical regulation. The continuously updated technical regulatory documents of the road and rail sector closely follow – but at the same time also trigger – the technological development, thus ensuring the well-founded, transparent, coordinated and safe activities of investors, planners and designers, authorities, contactors and other associated parties.

During its 27 years old operation MAÚT followed the most up-to-date professional knowledge and adjusted to the particularities of the professional-political management. In the recent years MAÚT has a strategic supporting role in the elaboration of technical regulatory documents. in line with the activities of the Road Committee. In the framework of the Railway Technical Committee set up in March 2021 MAÚT intends to play a distinguished role as well

Kivonat

A MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság a közúti és vasúti infrastruktúra területén működő közhasznú szakmai egyesület, amely a műszaki szabályozásban érdekelt felek tevékenységének összefogására és összehangolására jött létre. A folyamatosan korszerűsített út- és vasútügyi műszaki szabályozási dokumentumok részben követik, részben indukálják a technológiai fejlődést, egyben biztosítva az építtetői, tervezői, hatósági, kivitelezési és egyéb kapcsolódó tevékenységek műszaki megalapozottságát, áttekinthetőségét, koordináltságát és biztonságát.

A MAÚT 27 éves működése alatt folyamatosan követte a legkorszerűbb szakmai ismereteket és igazodott a szakági irányítás sajátosságaihoz, elvárásaihoz. Az elmúlt években az Útügyi Bizottság tevékenységéhez igazodva a MAÚT stratégiai támogató szerepet tölt be az útügyi műszaki szabályozási dokumentumok készítésében. A 2021. márciusában létrejött Vasúti Műszaki Bizottság formálódó tevékenységének keretrendszerében a MAÚT szintén kiemelkedő szerepet készül betölteni.

References

http:// www.maut.hu

Downloads

Published

2021-06-03