Vasbeton szerkezetek korszerű numerikus modellezése

Modern numerical modeling of reinforced concrete structures

Authors

  • ROSZEVÁK Zsolt
  • HARIS István

Keywords:

ATENA 3D software, nonlinear finite element analysis, cast-in-situ reinforced concrete structures, prefabricated reinforced concrete structures, /, ATENA 3D szoftver, nem-lineáris végeselem számítás, monolit vasbeton szerkezetek, előregyártott vasbeton szerkezetek

Abstract

Nowadays, many computer softwares are available for the numerical modeling of reinforced concrete structures, however, the accuracy of the numerical models created with the programs can only be accepted with a properly developed and verified modeling procedure. Within the framework of the present article, we present the numerical modeling possibilities of reinforced concrete structural elements and their connections through numerical models made with a modeling procedure we have built. In our studies, we also dealt with quasi-static unidirectional (horizontal and vertical) and cyclically variable direction and magnitude loads. The numerical models were created with ATENA 3D three-dimensional nonlinear finite element software developed specifically for the study of concrete and reinforced concrete structures. In many cases, the results obtained with numerical experiments were compared with the results obtained by laboratory experiments, and some of our numerical experiments were compared with the results obtained with two-dimensional finite element software. Within the framework of this article, we would like to give a comprehensive picture of the numerical studies we have performed and the results obtained with them.

Kivonat

A vasbeton szerkezetek numerikus modellezésére napjainkban számos számítógépes szoftver áll rendelkezésünkre, azonban a programokkal megalkotott numerikus modellek pontossága csak megfelelően kidolgozott és verifikált modellezési eljárással lehet elfogadható. Jelen cikk keretein belül egy általunk felépített modellezési eljárással készített numerikus modelleken keresztül mutatjuk be a vasbeton szerkezeti elemek és azok csomópontjainak numerikus modellezési lehetőségeit. A vizsgálataink során foglalkoztunk a kvázi-statikus egyirányú (függőleges és vízszintes), illetve a ciklikusan változó irányú és nagyságú terheléssel is. A numerikus modelleket kifejezetten a beton, illetve vasbeton szerkezetek vizsgálatához fejlesztett ATENA 3D háromdimenziós nemlineáris végeselemes szoftverrel készítettük el. A numerikus kísérletekkel kapott eredményeket számos esetben laboratóriumi kísérleti eredményekkel hasonlítottuk össze, valamint egyes numerikus vizsgálatainkat kétdimenziós végeselemes szoftverrel kapott eredményekkel vetettük össze. Jelen cikk keretein belül átfogó képet szeretnénk adni az általunk elvégzett numerikus vizsgálatokról és az azokkal kapott eredményekről.

Kulcsszavak: ATENA 3D szoftver, nem-lineáris végeselem számítás, monolit vasbeton szerkezetek, előregyártott vasbeton szerkezetek,

References

Szczecina M., Winnicki A., (2015), „Numerical simulations of corners in RC frames using strut-and-tie method and CDP model”, XIII International Conference on Computational Plasticity, Fundamentals and Applications COMLPAS XIII.

S-J. Hwang, H-J. Lee, Analytical Model for Predicting Shear Strength of Exterior Reinforced Concrete Beam-Column Joints for Seismic Resistance, ACI Journal, V. 96, No. 5, September-October 1999.

Pampanin S., Calvi G. M., Moratti M., Seismic Behaviour of R.C. Beam-Column Joints Designed for Gravity Loads, 12th European Conference on Earthquake Engineering, 2002. Paper Reference 726

Hawileh, R.A., Rahman, A., Tabatabai, H., (2010). Nonlinear finite element analysis and modeling of a precast hybrid beam-column connection subjected to cyclic loads. Applied Mathematical Modelling, 34(9), 2562-2583.

Angelo M., Giuseppe S., Domenico N., Cyclic Tests on External RC Beam-Column Joints: Role of Seismic Design Level and Axial Load Value on the Ultimate Capacity, Journal of Earthquake Engineering, 17:110–136, 2013.

Priya et al., Analytical Investigation On The Seismic Behaviour of Precast Pocket Foundation Connection, International Research Journal of Advanced Engineering and Science, Vol. VII, Issue I, Jan.-March 2016, pp: 214-218.

Giuseppe S., Angelo M., Finite Element Analysis of Experimental RC Wide Beam-Column Joints Provided with Different Detailing Solutions, COMPDYN 2017, 6th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, M. Papadrakakis, M. Fragiakadis (eds.), Rhodes Island, Greece, 15-17 June 2017.

S A. Arjamadi., M. Yousefi, Numerical Modelling of Seismic Behavior of Retrofitted RC Beam-Column Joints, Civil Engineering Journal, Vol. 4, No. 7, July 2018.

Haris I., Roszevák Zs. (2017), „Előregyártott vasbeton gerendák numerikus és kísérleti vizsgálata” Vasbetonépítés: A FIB magyar tagozat lapja: Műszaki folyóirat XIX: (1) pp. 2-11., 2017.

Roszevák Zs., Haris I. (2017), Comparison of different models on different cast-in-situ RC joints, 12th Central European Congress on Concrete Engineering 2017 Tokaj, pp.: 648-658., 2017.

Roszevák Zs., Haris I. (2019), „Monolit vasbeton keretsarok numerikus vizsgálata - 1. rész Egyirányú monoton növekvő terhelés” Vasbetonépítés: A FIB magyar tagozat lapja: Műszaki folyóirat XXI: (3) pp. 78-86., 2019.

Roszevák Zs., Bodó P. B., Haris I., Vasbeton síklemez egyenértékű kerettel történő helyettesítése vízszintes teherre numerikus vizsgálatok alapján, XIII. Magyar Mechanikai Konferencia, Miskolc, 2019.

Roszevák Zs., Haris I. (2019), „Finite element analysis of cast-in-situ RC frame corner joints under quasi static and cyclic loading”, Revista de la Construccion, 18: (3) pp. 579-594. (2019)

Roszevák Zs., Haris I. (2020), „Monolit vasbeton keretsarok numerikus vizsgálata - 2. rész Ciklikusan változó terhelés” Vasbetonépítés: A FIB magyar tagozat lapja: Műszaki folyóirat XXII: (3) pp. 73-82., 2020.

Cervenka, V., Jendele, L., Cervenka, J. (2014), „ATENA Program Documentation Part 1, Theory” Cervenka Consulting s.r.o

fib Model Code for Concrete Structures 2010 (2013), Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin

Hooper C. D. (1964). Low-temperature elastic behavior of fourteen compounded elastomers, NASA Technical Memorandum, NASA TM X-53137

Bodó P. B. (2020), Monolit vasbeton födém-pillér kapcsolat vizsgálata vízszintes hatásra, MSc. diplomamunka

Downloads

Published

2021-06-03