A kis alakváltozások elvének alkalmazása közelítő számítások kidolgozásához

The application of small deformations theory in developing approximate computations

Authors

  • OROSZ Árpád

Keywords:

small deformations theory, engineering accuracy, structural modeling, computational method, safety, /, kis alakváltozások elve, mérnöki pontosság, erőtani modell, számítási módszer, biztonság

Abstract

Alongside the state of the arm robust computational methods that are constantly evolving it is still essential that simple, easy to use practical approximations that satisfy safety criteria are available for use.
This paper postulates that employing the small displacements theory well know from mechanics good approximations can be attained just considering conditions of equilibrium. In engineering structures in the construction industry, it is sufficient to determine the stresses with few percentage points of accuracy. The accuracy ultimately determined by the structural model chosen, the computational method utilized, and the reliability of the basic reference data used.

 Kivonat

A korszerű nagy teljesítményű számítástechnikai módszerek megállíthatatlan fejlődése mellett is szükség van egyszerűen kezelhető, a gyakorlat és biztonság igényeit kielégítő pontosságú közelítő módszerekre. A dolgozat bemutatja, hogy a mechanikából ismert kis alakváltozások elvének alkalmazása esetén a közelítő módszerek kidolgozásához elegendő az egyensúlyi feltételek teljesítése. Az építőmérnöki tartószerkezetekben az igénybevételeket néhány százalékos pontossággal kell meghatározni. A pontosságot a valósághű erőtani modell, a számítási módszer, valamint a felhasznált alapadatok megbízhatósága határozza meg.

References

Bölcskei. E.-Orosz. Á.:(1972) Vasbetonszerkezetek. Faltartók, lemezek, tárolók. Tankönyvkiadó Budapest 1972

Dulácska. E.-Bódi. J. (2018) A Vasbeton silók repedései és egyéb problémái Vasbetonépítés 2018/2 pp 36-40

Kaliszky. S.-Kovács. M. -Szilágyi. Gy.:(1990) Mechanika II.Szilárdságtan Tankönyvkiadó Budapest 1990

Lődör. K.-Móczár.B.:(2018) Cölöppel gyámolított lemezalap vizsgálata geotechnikai végeselem modellezés Budapest 2018 Magyar Mérnöki Kamara, Geotechnikai Tagozat

Nagy. J.-Orosz. Á.: (2019) Az ötlettől az alapozási rendszerig Kézdi Árpád konferencia pp 183-203

Orosz. Á.-Simurda. L.:(1985) Vasbeton gabonasilókkal kapcsolatos vizsgálatok, mérések, kutatások Mélyépítéstudományi szemle 1985/3 pp. 113-117

Orosz. Á.-Simurda. L.- Varga J.:(1990) Design Problems of Reinforced Concrete Silo Walls. Proceedings of the University Adelaide Ausztrália 1990.

Orosz. Á.: (2001) Vasbeton silók javítási módszerének megválasztása BME Hidak és Szerkezetek Tanszék Tudományos Közleményei 2001 pp 145-150

Orosz. Á.:(2011) Gondolatok a mérnöki tevékenységről és a mérnöki pontosságról. Erdélyi Magyar Tudományos Társaság Kolozsvár Románia XV. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia 2011 pp 412-418

Orosz. Á.: (2014) Réspillérekkel gyámolított vasbeton alaplemez átszúródásának egyszerűsített vizsgálata, a tóruszvasalás alkalmazása. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság XVIII. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia, Csíksomlyó 248-252. old. 2014

Orosz. Á.: (2016) Mélyalappal gyámolított alaplemezek. BME Hidak és Szerkezetek Tanszék Tudományos Közleményei 2016

Orosz. Á. – Nagy. J.- Zábrádi E.- Horváth A.- Répáczki I.:(2017) Foundatio slabs supported by spot footing. FIB Conference Tokaj 2017.

Orosz. Á.-Nagy. J.: (2018) Réspillérekkel gyámolított alaplemezek erőjátéka, átszúródása, és a tóruszvasalás alkalmazása 1-2 rész Vasbetonépítés 2018/3 1. rész. 2018/4 2. rész

Összefoglaló jelentés a Vízép megbízásából az Óbuda Gate irodaház fenéklemezein mért talpfeszültségekről és alakváltozásokról, Kézirat 2000

Downloads

Published

2021-06-03