Középületek energiahatékonyságának növelése piezoelektromos járólapok segítségével

Improving the energy efficiency of public buildings by using piezoelectric floor tiles

Authors

  • KARDA Szilárd
  • NAGY-GYÖRGY Tamás
  • BOROS József

Keywords:

energy efficient buildings, energy harvesting, kinetic floor tiles, piezoelectricity, Pavegen floor tiles, /, energiahatékony épületek, energiagyűjtés, energiatermelő járólapok, piezoelektromosság, Pavegen

Abstract

The energy efficiency of buildings and the widespread use of renewable energy sources are important strategic elements in achieving the long-term climate neutrality objectives set by the European Union. This paper presents an alternative energy collection technology using floor tiles in public buildings that generate electricity due to people walking on it. In order to gain certainty about the sustainability of the energy harvesting tiles, a case study was made to determine the impact of the electricity generated on the primary energy demand of the building and the payback time of the investment.

Kivonat

Az épületek energiahatékonysága és a megújuló energiaforrások széles körű alkalmazása fontos stratégiai elemei az Európai Unió által kitűzött hosszú távú klímasemlegesség célkitűzéseinek eléréséhez. A dolgozat egy alternatív energiagyűjtő technológiát mutat be, olyan járólapokat alkalmazva a középületeknél, melyek villamos energiát termelnek a rajta áthaladó embereknek köszönhetően. Annak érdekében, hogy bizonyosságot nyerjen a konstrukció fenntarthatósága egy esettanulmány során meghatározásra került az előállított villamos energia hatása az épület primer energiaigényére és a befektetés megtérülési rátája.

Kulcsszavak: energiahatékony épületek, energiagyűjtés, energiatermelő járólapok, piezoelektromosság, Pavegen

References

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/844 irányelve (2018. május 30.) az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv és az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról, http://data.europa.eu/eli/dir/2018/844/oj (Utolsó letöltés: 2021.05.15)

(13/2016): Rendelet az épületek energiahatékonyságáról szóló 372/2005. sz. törvény módosításáról, https://www.monitoruloficial.ro/ (Utolsó letöltés: 2021.05.10)

C. Tudor-Locke, C. L. Craig, W. J Brown, S. A Clemes, K. De Cocker, B. Giles-Corti, Y. Hatano, S. Inoue, S. M. Matsudo, N. Mutrie, J, M. Oppert, D. A Rowe, M. D. Schmidt, G. M. Schofield, J. C. Spence, P. J. Teixeira, M. A. Tully, and S. N. Blair. How many steps are enough? For adults. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 2011, 8(1), 79 - 95.

A. Tiwari, M. Ahmad, A. Tripathi, & A. Mishra. Energy harvesting through piezoelectric cells for commercial use. International Journal of Electrical, Electron. Commun. Eng. 1, 2012, 404-411.

Szakáll Sándor - Ásvány- és kőzettan alapjai, Miskolci Egyetem Földtudományi Kar, 2011

*** Pavegen. https://www.pavegen.com/ (Utolsó letöltés: 2021.05.15)

M. Solban, R. Moussa. Piezoelectric Tiles Is a Sustainable Approach for Designing Interior Spaces and Creating Self-Sustain Projects. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019, 397 (1)

Erostat – The statistical office of the European Union. https://ec.europa.eu/Eurostat/ (Utolsó letöltés: 2021.05.15)

Boros J. Épületek energetikai teljesítményének meghatározása és életciklus számítása. – Doktori értekezés, Temesvári Műszaki Egyetem, 2021, Február

Downloads

Published

2021-06-03