A Balatonakarattya-Balatonfűzfő közötti vasúti pályaszakasz állékonysága, a magaspart vonulat csapadék-elmozdulás összefüggései a 20. században

The stability of the railway section between Balatonakarattya and Balatonfűzfő, correlations of precipitation and displacement of the high shores in the 20th century

Authors

  • KÁPOLNAINÉ NAGY-GÖDE Fruzsina
  • TÖRÖK Ákos

Keywords:

Lake Balaton, high shore, railway line, slump, precipitation, /, Balaton, magaspart, vasútvonal, suvadás, csapadék

Abstract

Coastal slopes are areas prone to landslide, which stability issues require technical control especially when their movements endanger infrastructure and/or residential areas. Such an area in Hungary is the Eastern Basin of Lake Balaton, where the railway line on the slope, elsewhere on the foot of slope, has already been the site of many mass movements, thus, the study and understanding of movement processes is extremely important in order to prevent further damage events. 

Kivonat

A part menti lejtők mozgásra hajlamos területek, melyek stabilitási kérdései kapcsán műszaki kontroll szükséges, különösen mikor azok mozgásai infrastruktúrát és/vagy lakott területet veszélyeztetnek. Ilyen terület Magyarországon a Balaton Keleti medencéje, ahol a magaspartok lejtőjén, máshol előterében vezetett vasútvonal már számos suvadás helyszíne volt, így a mozgásfolyamatok tanulmányozása, megértése a további káresemények megelőzése érdekében rendkívül fontos.

References

Muceku, Y., Jaupaj, O. Landslide Hazard Zonation Along Milot-Kukës Motorway, Albania, Periodica Polytechnica Civil Engineering, 62(4), pp. 1083-1095, 2018. https://doi.org/10.3311/PPci.11914

Li, C., Long, J., Liu, Y. et al. Mechanism analysis and partition characteristics of a recent highway landslide in Southwest China based on a 3D multi-point deformation monitoring system. In: Landslides (2021). https://doi.org/10.1007/s10346-021-01698-2

Gómez-Gutiérrez A & Gonçalves G. R. Surveying coastal cliffs using two UAV platforms (multirotor and fixed-wing) and three different approaches for the estimation of volumetric changes, International Journal of Remote Sensing, 41:21, 8143-8175, 2020 DOI: 10.1080/01431161.2020.1752950

Barlow, J., J. Gilham, and I. Ibarra Cofrã. 2017. Kinematic Analysis of Sea Cliff Stability Using UAV Photogrammetry. International Journal of Remote Sensing 38: 2464–2479. doi:10.1080/01431161.2016.1275061.

https://mbfsz.gov.hu/hatosagi-ugyek/nyilvantartasok/orszagos-felszinmozgas-kataszt7 (utolsó letöltés: 2021.05.14.)

Sztanó, O., Magyar, I., Szónoky, M., Lantos, M., Müller, P., Lenkey, L., Katona, L., Csillag, G. A Tihanyi Formáció a Balaton környékén: típusszelvény, képződési körülmények, rétegtani jellemzés, Földtani Közlöny 143/1 pp. 73-98. Budapest, 2013

Juhász, Á. Településeket, létesítményeket veszélyeztető tömegmozgások a balatoni magaspartok mentén, Földrajzi közlemények 128. 1-4. pp. 19-30., Budapest, Hungary, 2004

Galli, L. A dunai és balatoni magaspartok állékonyságának törvényszerűségei, Hidrológiai Közlöny 32. 11-12. pp. 409-415. Budapest, Hungary, 1952.

Domján J.-Pappfalvy F. A balatonfűzfői magaspart talajmechanikai vizsgálata, Hidrológiai Közlöny 33. 9-10. pp. 389-395,11-12. pp. 459-471. 1953

Juhász Á. 1978a: Magyarázó Balaton fűzfő és környéke felszínmozgásos geomorfológiai térképéhez. - In: Ma-gyarországi felszínmozgásos területek térképezése. MTA FKI, Budapest, 20 p.

Kézdi, Á., A Balaton északkeleti peremén bekövetkező mozgások vizsgálata, Hidrológiai Közlöny 32. 1952. 11-12. 1952

Lóczy, L. A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei. 1.1. 618 p., Magyar Földrajzi Társaság Balaton-Bizottsága, Budapest, 1913.

https://map.mbfsz.gov.hu/FDT_veszely_orszag/

Toborffy, G., A balatoni partrogyások sztatikai és hidrológiai viszonyai. MÁFI Évi Jel. 1917-19-ról, pp. 162-169. 1921

Juhász Á. 1999: A klimatikus hatások szerepe a magaspartok fejlődésében. - Földtani Kutatás 36. 3. pp. 14-19.

Gérusz T, Gérusz M.. Geotechnikai szakvélemény a Balatonakarattya-Balatonkenese moz-gásveszélyes magas partjainak vizsgálatáról, Multi-Fauna Kft, Budapest 1-34., 2002

Nagy-Göde, F. A balatonakarattyai magaspart állékonyságának elemzése, In: Török Ákos (szerk.) Mérnökgeológia új eredményei, Magyarhoni Földtani Társulat, Budapest, 2020

Kápolnainé Nagy-Göde, F. & Török, Á The probabilistic analysis of steep lakeside slopes; geotechnical-geological-hydrogeological constraints and numerical analysis, an example from Hungary, In Rocscience International Conference, Taylor & Francis, 2021

Adams B. M. Slope Stability Acceptance Criteria for Opencast Mine Design, Australia New Zealand, Conference on Geomechanics At: Wellington, New Zealand Volume: Paper No. 120, 2015

Downloads

Published

2021-06-03