Előfeszített körüreges födémpalló numerikus és laboratóriumi vizsgálata

Numerical and Laboratory Examination of Hollow Core Slabs

Authors

  • FAZEKAS Barbara
  • RUTTERSCHMIDT Dávid
  • ROSZEVÁK Zsolt
  • HARIS István

Keywords:

hollow core slabs, numerical modelling, nonlinear finite element analysis, ATENA 3D software, laboratory test, /, körüreges födémpalló, numerikus modellezés, nemlineáris végeselemes analízis, ATENA 3D szoftver, laboratóriumi vizsgálat

Abstract

The topic of the research is to compilate a non-linear finite element procedure in order to simulate the real behavior of a prefabricated, prestressed hollow core slab element with high precision. The aim is to adequately record the material characteristics and parameters applicable to the examination. The accuracy of the results obtained are verified by industrial laboratory results done by Ferrobeton ZRt.

Kivonat

A kutatás témája egy olyan nemlineáris végeselemes eljárás összeállítása, mely segítségével nagy pontossággal modellezhető egy előregyártott, előfeszített körüreges vasbeton palló valós viselkedése. Cél a vizsgálatokhoz alkalmazandó anyagjellemzők és paraméterek megfelelő felvétele. A modellezett eredmények helyessége, megfelelősége ipari (Ferrobeton ZRt.) laborkísérletek eredményeinek segítségével kerül igazolásra, összehasonlítva a valós és számított értékeket.

References

Haris I., Roszevák Zs. (2017), „Előregyártott vasbeton gerendák numerikus és kísérleti vizsgálata” Vasbetonépítés: A FIB magyar tagozat lapja: Műszaki folyóirat XIX: pp. 2-11., 2017.

Cervenka V., Jendele L. és Cervenka J., ATENA Theory, Prága: Cervenka Consulting, 2018.

Roszevák Zs., Haris I. (2019), „Monolit vasbeton keretsarok numerikus vizsgálata - 1. rész Egyirányú monoton növekvő terhelés” Vasbetonépítés: A FIB magyar tagozat lapja: Műszaki folyóirat XXI: (3) pp. 78-86., 2019.

Roszevák Zs., Haris I. (2020), „Monolit vasbeton keretsarok numerikus vizsgálata - 2. rész Ciklikusan változó terhelés” Vasbetonépítés: A FIB magyar tagozat lapja: Műszaki folyóirat XXII: (3) pp. 73-82., 2020.

Roszevák Zs., Haris I. (2019), „Finite element analysis of cast-in-situ RC frame corner joints under quasi static and cyclic loading”, Revista de la Construccion, 18: (3) pp. 579-594. (2019)

Roszevák Zs., Bodó P. B., Haris I., Vasbeton síklemez egyenértékű kerettel történő helyettesítése vízszintes teherre numerikus vizsgálatok alapján, XIII. Magyar Mechanikai Konferencia, Miskolc, 2019.

Ferrobeton körüreges födémek: https://ferrobeton.hu/images/upload/content/1526/files/FF%20k%C3%B6r%C3%BCreges%20panelok.pdf

Downloads

Published

2021-06-03