Előfeszített vasbeton gerenda numerikus és laboratóriumi vizsgálata

Numerical and Experimental Examination of Prestressed Concrete Beam

Authors

  • FÁSI Fanni
  • TÉGLÁS Csaba
  • ROSZEVÁK Zsolt
  • HARIS István

Keywords:

prefabricated, prestressed, reinforced concrete, non-linear, finite element analysis, /, előregyártott, feszített, vasbeton, nemlineáris, végeselemes analízis

Abstract

The topic of the research is to compilate a non-linear finite element procedure in order to simulate the real behavior of a prefabricated, prestressed concrete beam with high precision. The aim is to adequately record the material characteristics and parameters applicable to the examination. The accuracy of the results ob-tained are verified by laboratory results done by the University (BME).

Kivonat

A kutatás témája egy olyan nemlineáris végeselemes eljárás összeállítása, mely segítségével nagy pontosság-gal modellezhető egy előregyártott, előfeszített vasbeton gerenda valós viselkedése. Cél a vizsgálatokhoz al-kalmazandó anyagjellemzők és paraméterek megfelelő felvétele. A modellezett eredmények helyessége, meg-felelősége egyetemi (BME) laborkísérletek eredményeinek segítségével kerül igazolásra, összehasonlítva a va-lós és számított értékeket.

References

Bogár B. és Blazsán D., Különböző csomóponti numerikus modellek hatása egyszerű előregyártott vasbeton keretváz igénybevételeire, BME TDK: Hidak és Szerkezetek Tanszék, 2019.

Roszevák Zs., Előregyártott vasbeton gerendák numerikus és kísérleti vizsgálata, BME TDK: Hidak és Szerkezetek Tanszék, 2015.

Haris I., Roszevák Zs. (2017), „Előregyártott vasbeton gerendák numerikus és kísérleti vizsgálata” Vasbetonépítés: A FIB magyar tagozat lapja: Műszaki folyóirat XIX: (1) pp. 2-11., 2017.

Cervenka V., Jendele L. és Cervenka J., ATENA Theory, Prága: Cervenka Consulting, 2018.

Roszevák Zs., Haris I. (2019), „Monolit vasbeton keretsarok numerikus vizsgálata - 1. rész Egyirányú monoton növekvő terhelés” Vasbetonépítés: A FIB magyar tagozat lapja: Műszaki folyóirat XXI: (3) pp. 78-86., 2019.

Roszevák Zs., Haris I. (2020), „Monolit vasbeton keretsarok numerikus vizsgálata - 2. rész Ciklikusan változó ter-helés” Vasbetonépítés: A FIB magyar tagozat lapja: Műszaki folyóirat XXII: (3) pp. 73-82., 2020.

Roszevák Zs., Haris I. (2019), „Finite element analysis of cast-in-situ RC frame corner joints under quasi static and cyclic loading”, Revista de la Construccion, 18: (3) pp. 579-594. (2019)

Roszevák Zs., Bodó P. B., Haris I., Vasbeton síklemez egyenértékű kerettel történő helyettesítése vízszintes teherre numerikus vizsgálatok alapján, XIII. Magyar Mechanikai Konferencia, Miskolc, 2019.

Downloads

Published

2021-06-03