Betonadalékanyagok viselkedése magas hőmérsékleten

Performance of aggregates at high temperatures

Authors

  • BIRÓ András
  • HLAVIČKA Viktor
  • LUBLÓY Éva

Keywords:

tűz, adalékanyag, minősítés, Hummel vizsgálat, halmazszilárdság

Abstract

The quality of natural stone aggregates can vary by every shipment and this greatly affects the fire performance of the concrete it is used in. For this reason, a classification system would be advantageous for aggregates based on behaviour at high temperatures. Such a system would be an economic solution to determine the quality of a shipment compared to measuring the properties only on the 28 days old concrete specimens. The goal of this study was to provide preliminary test results and conclusions. The chosen test method was the Hummel test with additional derivatographic measurement and scanning electron microscopic analysis to better understand the occurring changes. Quartz gravel, crushed limestone and crushed andesite were tested. The Hummel tests were evaluated based on the changes to the grain size distribution and the tests provided promising results, which followed the known chemical and physical changes of the tested materials, but further testing is required with more samples in the future to prove the applicability of the method and to calibrate it.

Kivonat

A természetes kőzet betonadalékanyagok minősége szállítmányonként változó lehet és a kőzet minősége nagyban befolyásolja a beton tűzzel szembeni ellenállását. Ezen okból előnyös lenne egy minősítési rendszer adalékanyagok magas hőmérsékleten való viselkedésére alapozva. Egy ilyen rendszer gazdaságos megoldás lenne egy-egy adalékanyag szállítmány minőségének vizsgálatára ahelyett, hogy minőségbeli eltérések csak a szilárd beton vizsgálatakor derülnek ki. A kutatás célja előzetes vizsgálati eredmények megadása, illetve következtetések levonása. A kutatás során adalékanyag halmazokon, hőterhelést követően Hummel mozsaras vizsgálatot, valamint kiegészítésként derivatográfos illetve pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatokat végeztünk, hogy jobban megértsük a végbemenő változásokat. A kutatás során kvarckavics, zúzott dolomitos mészkő és zúzott andezit adalékanyagokat vizsgáltunk. A Hummel vizsgálatokat a szemeloszlás megváltozása alapján értékeltük és ígéretes, az ismert kémiai, fizikai változásokat jól követő eredményeket kaptunk, de a későbbiekben nagyobb mintaszámmal, további vizsgálatok elvégzése lesz szükséges a módszer alkalmazhatóságának igazolásához és kalibrálásához.

 

Downloads

Published

2020-06-10