Pathi Nagy Sámuel (1770–1810) szellemi világa – könyvtárának jegyzéke alapján

The cultural background of Sámuel Pathi Nagy (1770–1810) – according to the list of his books / Lumea spirituală a lui Samuel Pathi Nagy (1770–1810) – pe baza catalogului bibliotecii sale

Authors

  • VICZIÁN István

Keywords:

történelmi könyvtár, természettudomány, fiziko-teológia, Jénai Ásványtani Társaság, Komárom

Abstract

Sámuel PATHI NAGY studied in the Protestant College in Debrecen, later in Jena. Here he became the Hungarian secretary of the Mineralogical Society. Returning home, he worked as medical doctor in Komárom. After his death the catalogue of his private library was published which gives a good insight into the sources of his knowledge and cultural background. In this abstract mostly his books dealing with natural history, theology of nature and education are discussed.

 Rezumat

 Sámuel PATHI NAGY a studiat la Colegiul Protestant din Debrecen, ulterior la Jena. Aici a devenit secretarul maghiar al Societății Mineralogice. Întorcându-se acasă, a lucrat ca medic la Komárom. După moartea sa, a fost publicat catalogul bibliotecii sale private, care oferă o bună perspectivă asupra surselor sale de cunoștințe și de cultură. În acest rezumat sunt discutate cărțile sale despre științele naturale, teologia naturii și educația.

Kivonat

PATHI NAGY Sámuel a debreceni Református Kollégiumban, majd Jénában végezte tanulmányait. Jénában az Ásványtani Társaság magyar titkára lett. Hazatérve Komáromban működött mint orvos. Halála után kiadták magánkönyvtára katalógusát. Ez jó betekintést ad tudása és műveltsége forrásaiba. Ebben a kivonatban főleg természettudományos, a természet teológiájával és neveléssel foglalkozó könyveit tárgyaljuk.

References

SANDER, H.: Az Istennek jósága és böltsessége a’ természetben. SANDER Henrik után. – Wéber Simon Péter költségével és betűivel, Pozson és Komárom, 1794. Fordította: N. S. [NAGY Sámuel]. XXXIV+507 p.

DERHAM, Guillaume: Theologie Physique. J. Luchtmans, Leide, 1769.

BEL, Matthias: Compendium Hungariae geographicum. J. M. Landerer, Posonii, 1753.

DUGONICS András: Etelka. Füskúti Landerer Mihály, Posonyban és Kassán, 1788.

VOLTAIRE: Oeuvres, suivant la nouvelle edition d’Amsterdam de 1732. Jean Brandmuller & Fils, Basle, 1737.

CAMPE, Joachim Heinrich: Psychologia Cámpéből. Wéber Simon Péter, Pozsonban és Komáromban, 1794. Fordította: NAGY Sámuel.

LENZ, Johann Georg: Mineralogisches Taschenbuch für Anfänger und Liebhaber. Erstes Bändchen. Die Mineralogisch-einfachen Mineralien – Hennigs, Erfurt, 1798. 168+132 p. Ajánlás TELEKI Domokosnak.

BLUMENBACH, Johann Friedrich: Handbuch der Naturgeschichte. Johann Christian Dieterich, Göttingen, 1791.

DIÓSZEGI Sámuel és FAZEKAS Mihály emlékoszlopa a budapesti Füvészkertben, 1865.

FAZEKAS Mihály, DIÓSZEGI Sámuel: Magyar Füvész Könyv… a’ LINNÉ alkotmánya szerént. Csáthy György, Debreczen, 1807.

TORKOS Justus Joannes: Thermae Almasienses. Royer, Posonii, 1746.

Magyar grammatika, mellyet készített Debreczenbenn egy magyar társaság. Alberti, Bétsbenn, 1795.

ZRINYI Miklos: Ne bántsd a’ magyart. Maros-Vásárhellyen, 1790.

Downloads

Published

2021-04-30 — Updated on 2021-04-30

Issue

Section

Articles