Városi református templomok régi toronyóráira vonatkozó adatok Partium területéről

Data Referring to Tower Clocks of Some Reformed Churches in the Partium Region / Date referitoare la ceasurile de turn ale unor biserici reformate din regiunea Partium

Authors

  • EMŐDI András

Keywords:

Partium, református templomi toronyórák, XVIII.-XIX. század

Abstract

The study presents the history and archive sources of a few old (18th and 19th-century) church tower clocks from urban areas of the Partium region on the Western edge of Romania.

Rezumat
Studiul prezintă istoricul și sursele arhivistice referitoare la o serie de ceasuri (orologii) din turnuri bisericești din mediul urban, datate în secolele XVIII. și XIX. din regiunea Partium.

Kivonat
Jelen tanulmány a régi templomi toronyórák történetére vonatkozó kutatásaink egy újabb szeletét mutatja be, éspedig néhány partiumi városi református templomtorony egykori, vagy ma is létező óraszerkezetének múltját, levéltári forrásait.

References

BARA Júlia 2016
Joseph Bittheuser (1755-1828), a Károlyi család uradalmi építészének tevékenysége Szatmár megyében. In. Orbán János (szerk.) Fundálók, pallérok, építészek Erdélyben. Marosvásárhely-Kolozsvár, 2016.
DUNKA Sándor 2001
Az építészet és a rajz tanítása Debrecenben a XIX. század első felében. Beregszászi Pál munkássága. In. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. Debrecen 2001.
EMŐDI András 2015
Toronyóra felállítása Szilágysomlyón 1857-ben. In. Historia Scientiarum 13., Kolozsvár 2015.
UŐ 2018
Régi templomi toronyórák Biharban és környékén. Kolozsvár-Nagyvárad, 2018.
UŐ 2019a
A legrégebbi fennmaradt bihari toronyóra története, avagy a belényesi óraper. In. Új Nézőpont VI./1., Debrecen 2019.
UŐ 2019b
Tébi János nagyváradi lakatosmester toronyórái. Gondolatok régi óraszerkezetek le-hetséges sorsáról. In. ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 19., Székelyudvarhely 2019.
UŐ 2019c
A bihari térség templomainak régi toronyóráira és mestereikre vonatkozó újabb adatok. Kutatási eredmények összegzése. In. Új Nézőpont VI./4., Debrecen 2019.
JÉKELY Zsombor 2013
Máramarossziget elpusztult falképei és a legkorábbi magyarországi falképmásolatok. In. A szórvány emlékei (szerk. Kollár Tibor). Bp. 2013.
KÁDÁR Miklós 2009
A nagybányai református egyházközség története. Nagybánya, 2009.
KISS Imola 2018
Biserica reformată ”cu lanțuri” Satu Mare. Studiu istoric 2018. (kézirat)
KISS Kálmán 1878
A szatmári reform[átus] egyházmegye története. Kecskemét 1878.
KOCSMÁR Boldizsár 1934
A Láncos templom története. Szatmár 1934.
MÁRKI Sándor 1895
Aradvármegye és Arad szabad királyi város története. II. Második rész. (Aradvármegye és Arad szabad királyi város monographiája.) Arad 1895.
NAGY István 1966
A kézművesipar fejlődése és a céhrendszer reformja Pesten a XVIII. században 1690-1780. In. Tanulmányok Budapest Múltjából 17. 1966.
P. KOVÁCS Klára 2007
Szatmár egykori vártemploma. In. Dolgozatok az Erdélyi Múzeum érem- és ré-giségtárából. Új sorozat II. 2007.
RUSU Viorel – POP Lucia 2016
Călătorie în universul ceasului. Colecția de orologerie. Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș. Seria „Colecții Muzeale” V. Baia Mare 2016.
TAKÁCS JÓZSEF 1991
Toronyórakészítők és -kezelők Debrecenben 1770-1830. In. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XVIII. 1991.
UŐ 1999
Deutsche Uhrmacher des 18./19. Jahrhunderts in Ungarn. In. Klassik Uhren 4/99.
TAKÁCS József 2012
„Vagyon a toronyban egy fertályos óra”. In. Egyháztörténeti Szemle 13/1. 2012.
VOLKER WOLLMANN 2015
Patrimoniu preindustrial și industrial în România. V. Sibiu-Hermannstadt, 2015.

Levéltári forrásaink lelőhelyei:
AREL
Arad-belvárosi Református Egyházközség Levéltára
AúREL
Avasújvárosi Református Egyházközség Levéltára
KREL
Királyhágómelléki Református Egyházkerület Levéltára (Nagyvárad)
NbREL
Nagybánya-óvárosi Református Egyházközség Levéltára
NkREL
Nagykárolyi Református Egyházközség Levéltára
MszREL
Máramarosszigeti Református Egyházközség Levéltára
RNLMm
Román Nemzeti Levéltár Máramaros megyei Igazgatósága (Nagybánya)
SzNREL
Szatmárnémeti (Németi) Református Egyházközség Levéltára

Downloads

Published

2020-09-22

Issue

Section

Articles