A középkori sóbányászat egy, a bányászattörténet számára eddig ismeretlen helye, oklevelek és helynévanyag tükrében

A site of medieval salt mining, so far unknown to mining history, according to period diplomas and toponymics / Un loc de exploatare medievală a sării, necunoscut pentru istoria mineritului, în lumina documentelor vremii şi a toponimiei

Authors

  • WANEK Ferenc

Abstract

The study presents the case of the toponym ‛ocna’ (in Hungarian: akna; in English: salt mine) occurring between the administrative boundaries of Gheorgheni and Pata near Cluj-Napoca. This name was mentioned for the first time in a document from 1366, and it is still known by the locals. The toponym denominates a well-known geological outcrop, which is also represented on the geological map of Romania on a scale of 1:200,000, but is not mentioned in any writing concerning the history of salt mining. This study demonstrates that the toponym mentioned in 1366 is identical to the denomination used nowadays. At the same time it discusses the probable circumstances of the abandonment of the salt mine from Gheorgheni in the Middle Ages, as well as its fading into oblivion within mining industry.)

Rezumat

Lucrarea prezintă cazul toponimii ‛ocna’ (ungureşte: akna) dintre hotarele localităţilor Gheorgheni şi Pata din apropierea Clujului, care este pomenit pentru prima oară într-un document din 1366 și este cunoscut de localnici până astăzi. Toponimul desemnează o ivire la suprafaţă bine cunoscută de geologie, reprezentată şi pe harta geologică a României 1:200 000, dar care nu a fost pomenită în nici-o lucrare de istorie a mineritului sării. Se demonstrează identitatea toponimii pomenit în documentul din 1366 cu cel actual în folosinţă şi se discută circumstanţele verosimile a părăsirii ocnei de sare în evul mediu, respectiv a ieşirii ei din atenţia mineritului.

 

References

ANDRONIC, Mugur, BUZEA, Dan, CAVRUC, Valeriu, HARDING, Anthony F., MUNTEANU, Roxana, MATEI, Gheorghe, RENŢA, Elena 2006: Repertoriul selectiv al siturilor arheologice cu vestigii ale exploatãrii sãrii din România, in CAVRUC, Valeriu, CHIRIȚESCU, Andrea [red.]: Sarea, Timpul și omul, Editura Angustia, 55–86, Sfântu Gheorghe.

BENKŐ József 1999: Transsilvania specialis I., Kriterion Könyvkiadó, 653 o. Bukarest–Kolozsvár.

BIELZ, Eduard Albrecht 1898: Die Burgen und Ruinen Siebenbürgens, Jahrbuch des Siebenbürgische Karpathenvereins, 18. 57–92, Hermanntadt.

BÍRÓ Dónát 2006: Szászrégen és vidéke, Mentor kiadó, 200 o. Marosvásárhely.

CRIŞAN, Ion Horațiu [coord.] 1992: Repertoriul arheologic al județului Cluj, Bibliotheca Mvsei Napocensis, V. 456 o. Cluj-Napoca.

DUMITRESCU, Ion 1968: Harta geologică R.S.R. Scara 1:200.000 L–34–XII 10. Cluj. 43. Institutul Geologc, Bucureşti.

FERENCZI István 1962: Régészet–helyrajzi kutatások Kolozsvárott és környékén, Studia Universitatis Babeş–Bolyai, series Hisioria, VII/2. 31–58, Cluj.

FISCHER Samu 1887: Magyarország konyhasós vizei, Földtani közlöny, XVII/9–11. 377–528, Budapest.

HÁLA József 1995: A sós víz és hasznosítása a Kis- és Nagy-Homoród menti falvakban, in HÁLA József 1995: Ásványok, kőzetek, hagyományok. Történeti és néprajzi dolgozatok, Életmód és tradíció, 7. 347‒365, Budapest.

HUSZTI András 1791: Ó és Új Dácia, Diénes Sámuel, 294+34 o. Bétsben.

JAKÓ Zsigmond 1990: A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei I. (1289–1556), Akadémiai Kiadó, 1077+16 o. Budapest.

JAKÓ Zsigmond 1990: A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei II. (1485–1556), Akadémiai Kiadó, 1082+16 o. Budapest.

JAKÓ Zsigmond 1997: Erdélyi Okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez I. 1023–1300, Magyar Országos Levéltár, 484 o. Budapest.

JAKÓ Zsigmond 2004: Erdélyi Okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez II. 1301–1339, Magyar Országos Levéltár, 622 o. Budapest.

JAKÓ Zsigmond 2008: Erdélyi Okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez III. 1340–1359, Magyar Országos Levéltár, 638 o. Budapest.

JAKÓ Zsigmond, HEGYI Géza, W. KOVÁCS András 2014: Erdélyi Okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez IV. 1360–1372, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára–MTA BTK Történettudományi Intézet, 622 o. Budapest.

JANITSEK Jenő 1982: Györgyfalva helynevei, Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, XXVI/1. 148–155, Kolozsvár.

KRISTÓ, Gyula 2004: Ardealul timpuriu (895–1324), Biblioteca de Istorie Medievale din Szeged, 20. 398 o. Szeged.

MAXIM, Ion Alexandru 1961: Cîteva observații asupra aspectelor morfologice ale locurilor de apariție a masivelor de sare din Transilvania, Studia Universitatis Babeș–Bolyai, Geologia–Geographia, series II. fasc. 1. 21–33, Cluj.

PASCU, Ștefan et al. [red.] 1994: Documenta Romanuiae historica, C. Transilvania XIII. (1366–1370), Editura Academiei Române, București.

PAULINYI Oszkár 1924: A sóregálé kialakulása Magyarországon, Századok, 57–58. 627–647, Budapest.

RÉTHY Károly, TÓTH János 2012: Sótermelés és sószállítás a Kárpát-medencében, Magyar Olajipari Múzeum Közleményei, 47. 111+35 o. Zalaegerszeg.

RUSU, Adrian Andrei 2016: În căutarea producţiei materiale personalizate a Clujului din Evul Mediu tardiv (A személyre szabott anyagi kultúra termelésének nyomában a késő középkori Kolozsváron), Cluj • Kolozsvár • Klausenburg • 700, Kolozsvár 700 Éve Királyi Város Nemzetközi Tudományos Konferencia plenáris előadása, elhangzott 2016. november 10-én, Kolozsvárt.

SIMON, Zsolt 2006: Mineritul de sare în Evul Mediu în Transilvania și Maramureș, in CAVRUC, Valeriu, CHIRIȚESCU, Andrea [red.]: Sarea, Timpul și omul, Editura Angustia, 92–96, Sfântu Gheorghe.

SZABÓ T. Attila, HAJDÚ Mihály, BÁRTH M. János, N. FODOR János 2009: Szabó T. Attila erdélyi történeti helynévgyűjtése, 10/A, B, C. Kolozs megye, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1018 o., Budapest.

TÓTHPÁL Tamás 2009: Pata és Györgyfalva környékének turista térképe, in: AJTAY Ferenc: Kolozsvár környékének kiránduló helyei, Stúdium Kiadó, 57, Kolozsvár.

WANEK Ferenc 2010: A Szamosfalvi-fürdő adottságai, múltja és jövője, in: SZÉKELY Gabriella [szerk.]: A Kárpát-medence ásványvizei / VII. Nemzetközi Tudományos Konferencia / Csíkszereda 2010, Sapientia – EMTE Csíkszereda, Műszaki Intézet, 41–51, Csíkszereda.

ZSÁMBOKI László 1997: Bányászat az Árpádok korában (896–1301), in: FALLER Gusztáv, KUN Béla, ZSÁMBOKI László [szerk.]: A magyar bányászat ezer éves története, OMBKE, 29–71, Budapest.

Downloads

Published

2020-06-22

Issue

Section

Articles