Toronyóra felállítása Szilágysomlyón 1857-ben

Installation of a clock tower at Șimleu Silvaniei in 1857 / Instalarea ceasului de turn în Şimleul Silvaniei

Authors

  • EMŐDI András

Abstract

In 1857 the tower clock of the local Reformed church was completed and installed from public donations; it was the second tower clock of the town. It was manufactured by clock-maker–locksmith József Schável from Debrecen. The study examines the history and circumstances of the preparation of the clock on the basis of contemporary archives records.

Rezumat

În anul 1857, în urma consistentelor donații bănești ale cetățenilor orașului și ale mai multor personaje din viața publică locală și regională, a fost realizat și montat în turnul bisericii reformate cel de-al doilea ceas de turn din localitate. Meșterul ceasornicar a fost Schável József din Debrețin. Bazându-se pe surse arhivistice, articolul analizează antecedentele și circumstanțele acestui eveniment

 

References

A hazai templomi toronyórák történetének tömör összefoglalását, a készítőikre vonatkozó alapvető ismereteket adja TAKÁCS József 1999: Szeged új toronyórái és mestereik 1806–1883, A Móra Ferenc Múzeum évkönyve, 1999/2. Sze-ged, 233–236.

Conscriptio … Archidiaconatus Krasznensis et Mediocris Szolnok 1766 (a zilahi plébánia levéltárának töredéke a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Levéltár őrzésében, j.n.)

Szilágysomlyói református egyházközségi levéltár / Vagyoni ügyek / 1. köteg / 1801. március 15-én és 1813. február 21-én kelt szerződések.

Ippi református egyházközségi levéltár / 1826. október 12-én kelt szerződés. A toronyba a reménység ellenére óra so-hasem került.

Szilágysomlyói református egyházközségi levéltár / Közigazgatási ügyek / 1. köteg / 1750 körüli conscriptió és Con-scriptio … Archidiaconatus i.h.

Szilágysomlyói református egyházközségi levéltár / Vagyoni ügyek / 1. köteg / 1817. június 25-én kelt jegyzék és 1837. évi leltár, költségvetések (1837 január és március

Ifj. MIHÁLTZ Elek honvéd tisztként részt vett az 1848-1849. évi szabadságharcban. Akkori levelezésének (feleségével, apjával) egy része fennmaradt a késői leszármazottaknál. Ld. TARI Lujza: A szabadságharc népzenei emlékei. Világhálós elérhetősége: http://48asdalok.btk.mta.hu/tanulmanyok/nepdalok-nepies-dalok-indulok-a-48-as-szabadsagharcrol-illetve-az-1848-49-koruli-idokbol?start=3

Szilágysomlyói református egyházközségi levéltár / Számadási ügyek / 2. köteg / 1856. évi iratok. Az óraállításra vonatkozó iratanyag további része – szerződés, számlák, elszámolások – ugyanitt található (1856–1858 közötti iratok), ezt a továbbiakban már nem hivatkozzuk.

TAKÁCS József 1992: Hogyan kapott toronyórát a debreceni Szent Anna templom? A Debreceni Déri Múzeum évkönyve 1989–1990, Debrecen, 232–233.

A szilágysámsoni eklézsia és templomának történeti adatait, benne az óraállítás időpontját ld. *** 1876: Névkönyv az Erdélyi Ev. Ref. Anyaszentegyház számára 1877. Kolozsvártt, 29.

TAKÁCS József 1992: i.m. 235–237.

TAKÁCS József 1991: Toronyórakészítők és -kezelők Debrecenben 1770–1830, Hajdú–Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XVIII. Debrecen, 37–50.

Bejegyzés a fennmaradt legkorábbi vegyes anyakönyv végén. Zilahi Állami Levéltár / Anyakönyvek gyűjteménye – 799 sz. (a forrásra ZSIGMOND Attila hívta fel a figyelmemet, melyért ezúttal is köszönettel tartozom).

TAKÁCS József 1991: i.m. 46–48; UŐ. 1992 i.m.

Szilágysámsoni református egyházközségi levéltár / Szerződés 1905. augusztus 27.-i dátummal.

Szilágysomlyói református egyházközségi levéltár / Vagyoni ügyek / 1. köteg / 1858. évi iratok

U.ott. 1913. évi iratok.

MÁRTON László 2005: Toronyórák és napórák Erdélyben. Kis művelődéstörténet, Csíkszereda; BITAY Enikő, MÁRTON László, TALPAS János 2009: Technikatörténeti örökség a kalotaszegi Magyarvalkón, Tudomány- és Technikatörténeti Füzetek, 1. Kolozsvár; BITAY Enikő, MÁRTON László, TALPAS János 2010: Technikatörténeti örökség Magyargyerőmonostoron, Tudomány- és Technikatörténeti Füzetek, 2. Kolozsvár.

Downloads

Published

2020-06-22

Issue

Section

Articles