Pörgettyűs teodolitok fejlesztése a Magyar Optikai Műveknél

Development of gyrotheodolites at the Hungarian Optical Works

Authors

  • ANTAL Ákos

Keywords:

giroteodolit, műszertechnika, geodéziai távcső, Magyar Optikai Művek

Abstract

The series production of various types of geodetic instruments using the gyroscopic principle, developed, and manufactured in Hungary, was carried out at the Hungarian Optical Works from the 1960s for almost three decades, but this activity can now be considered a closed chapter. Its history is an important chapter in the history of Hungarian industry. This process of enterprise-driven and highly successful innovation is particularly relevant today.

Kivonat

A magyar fejlesztésű és gyártású, giroszkópikus elvet alkalmazó geodéziai műszerek különböző típusainak sorozatgyártása a Magyar Optikai Műveknél a múlt század hatvanas éveitől közel három évtizeden át folyt, de ez a tevékenység mára sajnos lezárt fejezetnek tekinthető, története azonban a magyarországi ipartörténet fontos fejezete. Ez a vállalati indíttatású és rendkívül sikeres innovációs – és napjainkban is sok tanulsággal szolgáló – folyamat mai szemmel különösen aktuális.

References

BENNETT G. G.: New methods of observation with the wild gaki gyro-theodolite, Kensington, Australia, University of New South Wales, (1969)

BENNETT G. G.: An historical review of the development of the gyroscope, Australian Surveyor, 23. évf. 4. sz. (1970) 244-252. o.

BORS Károly: Korszerű teodolitok szerkesztésének problémái, A Magyar Optikai Művek egymásodperces teodolitja, Geodézia és Kartográfia,12. évf. 2. sz. (1960) 77–87. o.

ESTÓK János (szerk.): Nemzeti évfordulóink, Balassi Intézet, Budapest (2013) 68. o.

FISHER, J. C., HAYOTTE, M., MAYOUD, M., TROUCHE, G.: Underground geodesy, In: CAS - CERN Accelerator School : Applied Geodesy for Particle Accelerators, (1986) 183-208. o.

GALLAI Gyula: Torziós felfüggesztő szálak méretezési és stabilitási kérdései, Finommechanika, 3. évf. (1964) 361-364. o.

GOLOVANOV V. A.: Gyroscopic orientation, Training manual, St. Petersburg Mining University, St. Petersburg, (2004) 92. o.

GREGERSON, L. F.: Report from experiments with the MOM's B-23 gyroscopic theodolite. Proceedings of the fourth canadian symposium on mining surveying and deformation measurements (1982) 43-51. o.

GROBLER, H. C. I.: Azimuth determination by gyroscope, 50 years later, has anything changed? 16th International Congress for Mine Surveying, Brisbane, Australia, 12-16 Sept (2016) 105-112. o.

HALMOS Ferenc: Mérési eredmények kiértékelésével kapcsolatos gazdaságossági és pontossági vizsgálatok, kandidátusi értekezés, (1962) MTA Budapest

HALMOS Ferenc: Giroteodolitok geodéziai alkalmazásának elméleti és gyakorlati kérdései, doktori értekezés, Magyar Tudományos Akadémia (1971)

HALMOS Ferenc: Theoretical and Practical Problems of the Use of Gyrotheodolites in Geodesy, Geodetical and Geophysical Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences (1977)

HALMOS Ferenc: Giroteodolitok, in.: Geodéziai műszerek, szerk.: Dr. FIALOVSZKY Lajos, Műszaki Könyvkiadó, Budapest (1979)

HEGER, W., TREVOHO, I., LOPATIN, Y.: Investigations to digitizingof the gyro oscillation swing by a line camera. Modern achievements of geodesic science and industry. 2. évf. (2019) 45-53. o.

HOLLAI Kornél: Hollai Kornél gépészmérnök és a MOM, in: Fejezetek a Magyar Optikai Művek és utódai történetéből 1876–2015, szerk.: NÁDUDVARI Zoltán, MOM Emlékalapítvány, Budapest (2015) 150-152. o.

KALLÓ Péter, LACK Gábor: A BME Finommechanika-Optika Tánszék optikai programcsaládja. Kép- és Hangtechnika, 25. évf. 2. sz. (1979) 89-92. o.

KALLÓ Péter: A magyar girotájolók, Haditechnika, 18. évf. 1. sz. (1984) 2-9. o.

KALLÓ Péter: Megfontolások és tapasztalatok a geodéziai távcső optikai rendszerének tervezésénél, Kép- és Hangtechnika, 31. évf. 2. sz. (1985) 59-61. o.

KALLÓ Péter (szerk): Optikai feladatgyűjtemény I-II. kötet. Képalkotó optikai rendszerek és változataik tervezése, vizsgálata, Műegyetemi Kiadó, Budapest (1999)

KALLÓ Péter: Maradandó élményeim a MOM-ról, in: Fejezetek a Magyar Optikai Művek és utódai történetéből 1876–2015, szerk.: NÁDUDVARI Zoltán, MOM Emlékalapítvány, Budapest, (2015) 187-188. o.

POVELL, B.: Foucault's Gyroscope Experiments, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 15. évf. (1855) 182. o.

PUSZTAI Ferenc: Pörgettyűs teodolit, szabadalmi bejelentés, lajstromszám. 153941 (1965),

PUSZTAI Ferenc: Giroteodolit, szabadalmi bejelentés, lajstromszám. 153844 (1965).

PUSZTAI Ferenc: Giroteodolitok pontosság növelésének néhány problémája, Allgemeine Vermessungs-Nachrichten, 73. évf. sz. 4 (1966) 141-152. o.

PUSZTAI Ferenc: Kétszabadságfokú digitális kijelzésű azimut meghatározó girotájoló rendszer, szabadalmi bejelentés, lajstromszám: 174095 (1978)

SCHOPPER, H. F.: Advances Of Accelerator Physics And Technologies, World Scientific, Singapore (1993) 565. o.

SZÁDECZKY-KARDOSS Gyula: Halmos Ferenc, Geodézia és Kartográfia, 32. évf. 6.sz. (1980) 437-438. o.

SZÁNTÓ Tamás, FARNADY Pál, FOKI Józsefné: Berendezés egymást kizáró sorrendi események digitális kiértékelésére, szabadalmi bejelentés, lajstromszám: 183920 (1982)

SZÁNTÓ Tamás: A geodéziai műszereink sikerének titka, in: Fejezetek a Magyar Optikai Művek és utódai történetéből 1876–2015, szerk.: NÁDUDVARI Zoltán, MOM Emlékalapítvány, Budapest (2015) 160-65. o.

SZÉKELY Domokos: 80 éve született Pusztai Ferenc Kossuth-díjas geodéziai műszertervező, Geodézia és Kartográfia, 55. évf. 12. sz. 34–35. o. (2003)

TARSOLY, Péter: Speciális geodéziai műszerek, Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, (2010)

TOROCHKOV, Vladislav Yurievich: Gyrotheodolites, Nedra, Moscow (1970)

TRAINER, Matthew: Albert Einstein's expert opinions on the Sperry vs. Anschütz gyrocompass patent dispute. World Patent Information, 30. évf. (2008) 320-325. o.

VIERHAUS Rudolf (szerk.): Die Deutsche Biographische Enzyklopädie (DBE), Band 9., Walter de Gruyter, 2011. 268. o.

VORONKOV N. N., KUTYREV V. V., ASHIMOV N. M.: Gyroscopic orientation, Moscow, Nedra, (1973)

VORONKOV N. N. (szerk.): Astronomical and Geodetic Surveying Manual Part 3, Gyroscopic Positioning, Editorial and Publishing Department of VTS, Moscow (1979)

*** Glossary of Mapping, Charting, and Geodetic Terms, United States Army, Topographic Command (1969) 106. o.

Downloads

Published

2022-12-06

Issue

Section

Articles