A régebbi Historia Scientiarum számok archívuma

2019-03-11

A régebbi - csak nyomtatásban* megjelent -  Historia Scientiarum számok archívuma

-----------

*2004 és 2011 között a Műszaki Szemle folyóirat mellékletént  (lásd MSz. 1–9. számait),  majd 2012 -től a 10. számtól kezdődően önnállósult folyóiratként jelenik meg